Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar v Ljubljani: Spremembe pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter priprave na davčni obračun za oproščene davčne zavezance, Ljubljana, 3.12.2009

  Zbornica računovodskih servisov 
  organizira seminar

  Spremembe pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter priprave na davčni obračun za "oproščene" davčne zavezance

  v četrtek, 3. decembra 2009
  od 9.00 do 13.30 ure
  v dvorani D, medetaža, Dimičeva 13, Ljubljana.

  Namen seminarja:

  Konec letošnjega avgusta je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Objavljene spremembe pravilnika so prinesle pri opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti kar nekaj bistvenih sprememb, zaradi katerih bodo nekateri davčni zavezanci, kot so društva, zavodi, ustanove in drugi, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, v letu 2009 ugotavljali davčno osnovo drugače kot v preteklem letu. Spremembe v zvezi z ugotavljanjem pridobitnih in nepridobitnih prihodkov se namreč upoštevajo že za leto 2009.

  Ne glede na spremenjene določbe pravilnika pa je še vedno odprtih nekaj vprašanj, predvsem pa precej nerazumevanja vsebine pravilnika pri davčnih zavezancih, ki jih pravilnik zadeva.

  Vabimo vas, da se udeležite seminarja, kjer bomo predstavili vse spremenjene določbe, opredelili pomembnejše pojme, pomembne za razumevanje spremenjenih določb in razjasnili nekatere dileme iz prakse.

  Da bi se pravočasno začeli pripravljati na davčni obračun za leto 2009, pa bomo pregledali tudi dosedanja pravila za pripravo davčnega obračuna.


  Vsebina:

  • Zakonska določila v zvezi z obračunavanjem davka od dohodkov pravnih oseb za davčne zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti
  • Opredelitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti
   • Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti in spremembe v letu 2009
   • Opredelitev nekaterih pojmov, pomembnih za razvrščanje pridobitnih in nepridobitnih dohodkov (namenska javna sredstva, sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov, donacije, članarine…)
   • Posebnosti, ki veljajo za javne sklade
   • Pojasnila DURS (stara in nova)
   • Razlike v letu 2009 v primerjavi z letoma 2008 in 2007
  • Davčna osnova pri oproščenih davčnih zavezancih
   • Splošna pravila
   • Izvzem prihodkov in odhodkov iz naslova nepridobitne dejavnosti
   • Povezane osebe
   • Rezervacije
   • Prevrednotenje terjatev
   • Davčno nepriznani odhodki
  • Davčne olajšave pri oproščenih davčnih zavezancih
  • Pregled trenutno veljavnega obrazca za davčni obračun DDPO

  Izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe SVILAR - BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki  že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodstva.

  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
  • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predračun.

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se strokovnemu vodji računovodskega servisa za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi