Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar v Ljubljani: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2008

  Zbornica računovodskih servisov
  tudi letos za svoje člane organizira
  seminar

  DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2008 
  v sredo, 14. januarja 2009
  od 9.00 do 13.15 ure
  v dvorani A, Dimičeva 13, Ljubljana.


  Namen seminarja:
  Na seminarju bodo posebej izpostavljene novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2008, z udeleženci pa bomo skupaj pregledali tudi obrazca za davčni obračun pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Vsebina:

  1.
  OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
  1.1 Splošna pravila pri ugotavljanju davčne osnove
  1.2
  Poslovanje med povezanimi osebami, izjeme za rezidente, obresti
  1.3
  Davčna obravnava rezervacij
  1.4
  Prevrednotenje in odpis terjatev ter obravnava drugih prevrednotenj
  1.5
  Izvzem prihodkov
  1.6
  Nepriznani in delno priznani odhodki
  1.7
  Davčne olajšave za leto 2008 s poudarkom na novih olajšavah za investiranje
  1.8
  Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

  2.
  LETNO POROČILO
  2.1
  Pravne podlage za pripravo letnega poročila za gospodarske družbe in pregled novosti za leto 2008 (sprememba meril za določanje velikosti družb)
  2.2
  Splošna pravila sestavljanja računovodskih izkazov v skladu z določili ZGD-1
  2.3
  Pregled obveznih sestavin letnega poročila glede na velikost družb
  2.4
  Ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv
  2.5
  Priloge k izkazom
  2.6
  Javna objava letnih poročil
  2.7
  Pregled aktivnosti v zvezi s pripravo letnega poročila na podlagi določil  ZGD-1

  3.
  OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI
  3.1
  Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
  3.2
  Davčne olajšave v letu 2008
  3.3
  Pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

  Strokovna izvajalka:
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka, ki že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodskih predpisov, povezanih z davčnim področjem.

  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
  • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 2210 - vaša matična številka

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi