Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar v Ljubljani: Aktualna vprašanja pri obračunavanju DDV, sreda, 17.9.2008


  Združenje računovodskih servisov
  v sodelovanju
  z Območno zbornico Ljubljana

  vabi na seminar

   AKTUALNA VPRAŠANJA PRI OBRAČUNAVANJU DDV
  v sredo, 17.9.2008,
  od 9.00 do 12.30 ure,
  v dvorani D v medetaži, Dimičeva 13, Ljubljana.


  Komu je izobraževanje namenjeno:
  Seminar je namenjen udeležencem s predhodnim znanjem osnov obračunavanja DDV.

  Namen seminarja:
  Namen seminarja je udeležencem predstaviti najpogostejša vprašanja in dileme s katerimi se še vedno srečujejo pri obračunavanju davka na dodano vrednost v praksi. Posebna pozornost bo zato namenjena zahtevnejšim primerom obračunavanja DDV, z nekaterimi posebnostmi in novostmi, ki veljajo od začetka letošnjega leta. Na seminarju bodo slušateljem poleg praktičnih primerov predstavljena tudi aktualna pojasnila DURS in najnovejše sodbe Upravnega sodišča in sodišča Evropskih Skupnosti s področja obračunavanja DDV.

  Program:

  • obdavčljivi dogodek in nastanek obveznosti obračuna DDV glede na vrste transakcij;
  • zahtevnejši primeri opredelitve kraja dobave blaga in kraja opravljanja storitev;
  • tristranski posli;
  • pridobitev pravice do odbitka vstopnega DDV – najpogostejše dileme in napake;
  • naknadni odbitki vstopnega DDV na podlagi povečanja davčnih obveznosti;
  • popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih;
  • popravki DDV v davčnem obračunu zaradi napak davčnega zavezanca – kdaj pride v poštev institut samoprijave;
  • zahtevnejši primeri izpolnjevanja DDV-O obrazca in rekapitulacijskega poročila
  • aktualna pojasnila DURS v zvezi z izvajanjem ZDDV-1 ter sodbe Upravnega sodišča in sodišča Evropskih skupnosti s področja obračunavanja DDV.

  Predavateljica:
  Branka Svilar Mugoša dipl.univ.prav., kot priznana davčna strokovnjakinja, tako s področja neposrednih kot tudi posrednih davkov, deluje že več kot deset let. Je predavateljica na številnih izobraževanjih, konferencah in posvetih z davčno tematiko. Poglobljeno se udejstvuje predvsem na področju davka na dodano vrednost. Aktivno je sodelovala v procesu uvajanja sistema davka na dodano vrednost v Sloveniji in je tudi avtorica dveh priročnikov o davku na dodano vrednost ter soavtorica komentarja zakona o dohodnini.

  Kotizacija:

  • člani GZS: 79,00 € + 20% DDV
   (člani GZS imajo 36,8 % popusta na ceno 125,00 € + 20% DDV za nečlane)
  • nečlani: 125,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 2210 - vaša matična številka

  Informacije:
  Tajništvo Združenja računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316

  Prijave in odjave:

  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi