Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar v Ljubljani: Kako podjetju povečati knjigovodsko vrednost in s tem možnost donosneje prodati delež, 15.5.2008


  Združenje računovodskih servisov v sodelovanju z Območno zbornico Ljubljana
  tudi letos za svoje člane organizira
  seminar

  KAKO PODJETJU POVEČATI KNJIGOVODSKO VREDNOST IN S TEM MOŽNOST DONOSNEJE PRODATI DELEŽ
  v četrtek, 15. maja 2008
  od 9.00 do 12.30 ure
  v dvorani C, Dimičeva 13, Ljubljana.


  Seminar je namenjen:
  računovodskim servisom, zaposlenim v računovodstvu, direktorjem, podjetnikom, finančnikom

  Na seminarju bomo osvetlili nekaj vidikov vrednosti podjetja, saj:

  • so računovodski servisi pogosto svetovalci podjetnikom pri odločanju o prodaji ali nakupu določenega podjetja,
  • boniteta podjetij pri najemanju novih kreditov je odvisna tudi od vrednosti podjetja in računovodja z osnovnim znanjem o vrednotenju lahko najde možnosti in poti povečevanja vrednosti in torej tudi izboljšanja bonitete podjetja pri bankah in drugih deležnikih,
  • pravilno razumevanje vrednosti podjetja, ki računovodsko ni izkazano v poslovnih knjigah, je temelj tržne uspešnosti podjetja in ta princip morajo razumeti tudi v računovodskih servisih za vzpodbujanje podjetnikov,
  • računovodja bo na delavnici oz. seminarju preliminarno ocenil poslovno vrednost določenega podjetja (praktična uporabna veščina).

  Cilji seminarja:
  Običajno obstaja velika neusklajenost med poslovno vrednostjo podjetja in med vrednostjo premoženja, ki se izkazuje v finančnih izkazih družbe. Na seminarju bomo poskušali osvetliti nekaj vidikov vrednosti podjetja. Zanimalo nas bo predvsem področje, ki ni ali pa je slabo prikazano v bilancah oziroma knjigovodskih evidencah.

  Tako imenovana Nova ekonomija daje vzpodbudo za novo razumevanje intelektualnega kapitala, ki postaja osrednji vir za oblikovanje bogastva v vsaki dejavnosti. Temelji komercialne moči so se premaknili od virov klasičnega kapitala k intelektualnemu kapitalu kot so know how, patenti, blagovne znamke, avtorske pravice in poslovne skrivnosti.

  Analizirali bomo gonila vrednosti, jih ovrednotili in iskali možnosti za povečanje vrednosti podjetja. Nenazadnje bo s tem podjetje pridobilo na vrednosti, lastniki pa višji donos pri prodaji deleža.

  Vsebina:

  1. Uspešnost poslovanja podjetja
  2. Sodila oziroma modeli uspešnosti poslovanja podjetij
   1. Tradicionalni koncepti
    i.   ROE (donos na lastniški kapital)
    ii.  ROA (donos na vložena sredstva)
    iii. ROI (donos na vloženi kapital)
   2. Sodobni finančni koncepti
   3. Nefinančni koncepti
  3. Smernice za praktično preliminarno ocenjevanje vrednosti podjetja in intelektualnega kapitala
  4. Diskusija

  Strokovni izvajalki

  • Dr. Irena Lesjak, pooblaščena cenilka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za področje ekonomije in višja predavateljica.
  • Mag. Marina Letonja, svetovalka za področje podjetništva in višja predavateljica ekonomskih predmetov.

  Kotizacija

  • člani ZRS in OZ Ljubljana: 79,00 € + 20% DDV
   (člani GZS in OZ imajo 36,8 % popusta na ceno 125,00 € + 20% DDV za nečlane)
  • nečlani: 125,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 2210 - vaša matična številka

  Informacije
  Tajništvo Združenja računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi