Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Novosti pri sestavljanju davčnega obračuna in letnega poročila za leto 2006


  NOVOSTI PRI SESTAVLJANJU DAVČNEGA OBRAČUNA
  IN
  LETNEGA POROČILA
  ZA LETO 2006

  Na seminarju bodo posebej poudarjene razlike v zakonskih podlagah za pravilno sestavljanje davčnega obračuna pravnih oseb in zasebnikov glede na predhodno ureditev, udeleženci pa se bodo seznanili tudi s posledicami prehoda na nove SRS tako z davčnega vidika kot tudi z vidika učinkov na računovodske izkaze.

  Razpored seminarjev

  TRBOVLJE

  22.1.2007

  GZS Območna zbornica Zasavje
  Mestni trg 5a
  Sejna soba

  9.00-13.30

  NOVO MESTO

  24.1.2007

  GZS Območna zbornica Novo mesto
  Novi trg 11
  Sejna soba

  9.00-13.30

  VELENJE

  26.1.2007

  GZS Savinjsko-šaleška območna zbornica Rudarska 6A

  9.00-13.30

  CELJE

  31.1.2007

  GZS Območna zbornica Celje
  Ljubljanska 12
  Dvorana A+B

  9.00-13.30

  KRANJ

  1.2.2007

  v sodelovanju z GZS Območno zbornico za Gorenjsko
  Zavarovalnica Triglav d.d.
  Bleiweisova 20
  Konferenčna dvorana

  9.00-13.30

  DRAVOGRAD

  2.2.2007

  GZS Območna zbornica Koroška
  Koroška cesta 47
  Sejna soba

  9.00-13.30

  LJUBLJANA

  5.2.2007

  Gospodarska zbornica Slovenije
  Dimičeva 13
  Dvorana A, 1. nadstropje

  9.00-13.30

  NOVA GORICA

  12.2.2007

  Mestna občina Nova Gorica
  Trg Edvarda Kardelja 1
  Velika dvorana

  9.00-13.30

  MARIBOR

  21.2.2007

  GZS Območna zbornica Maribor
  Ulica talcev 24
  Velika predavalnica

  9.00-13.30

  KRŠKO

  5.3.2007

  GZS Območna zbornica Krško
  Bohoričeva 9
  predavalnica v kleti

  odpovedan

  POSTOJNA

  7.3.2007

  GZS Območna zbornica Postojna
  Cankarjeva 6

  odpovedan

  MURSKA SOBOTA

  9.3.2007

  GZS Območna zbornica za Pomurje
  Lendavska 5 a
  Sejna soba PAC / IV nadstropje

  odpovedan

  Vsebina

  I. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN LETNO POROČILO ZA MAJHNE GOSPODARSKE DRUŽBE

  1. Prehod na SRS 2006 in spremembe računovodskih usmeritev
  2. Vpliv prehoda na vrednotenje gospodarskih kategorij
  3. Davčne posledice prehoda na SRS 2006
  4. Spremembe ZDDPO-1, veljavne od 1.1.2006
  5. Davčna osnova
   a. Poslovanje s povezanimi osebami
   b. Rezervacije
   c. Prevrednotenje
   d. Izvzem prihodkov
   e. Nepriznani odhodki
   f. Spremembe glede priznavanja amortizacije
  6. Olajšave za leto 2006
  7. Priprava davčnega obračuna
  8. Letno poročilo po ZGD-1 in SRS 2006
   a. Spremembe ZGD-1
   b. Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja po ZGD-1 in SRS 2006
   c. Odloženi davki
   d. Javna objava

  II. OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI

  1. Posebnosti pri določanju davčne osnove za zasebnike – davčno priznani odhodki, ki jih ne ureja ZDDPO-1
  2. Olajšave v letu 2006
  3. Priprava davčnega obračuna za leto 2006
  4. Vključevanje dohodkov iz dejavnosti v dohodnino za leto 2006
  5. Izračun predhodne akontacije dohodnine za leto 2007

  Strokovna izvajalka
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka, ki že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodskih predpisov, povezanih z davčnim področjem.

  Kotizacija

  • Za člane GZS: 79,00 € + 20% DDV (18.932 sit + 20% DDV)
  • Člani Združenja računovodskih servisov imajo 15% popust: 67,15 € + 20% DDV (16.092 sit + 20% DDV)
  • Nečlani: 100,00 € + 20% DDV (23.964 sit + 20% DDV)

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmoroma. 

  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 2210 - vaša matična številka

  Informacije
  Stanka Istinič, telefon 01/ 5898 312

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • za seminar v Dravogradu:
  • za vse ostale seminarje:
   • po pošti na naslov: GZS - Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana;
   • po telefaksu na številko: 01/ 5898 317
   • po elektronski pošti na naslov: stanka.istinic@gzs.si
   • s prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi