Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2005 za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike

  Namen seminarja

  DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2005 ZA MAJHNE GOSPODARSKE DRUŽBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

  je seznaniti udeležence:

  • s posebnostmi pri sestavljanju davčnega obračuna za pravne osebe po letos uveljavljenih določbah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1)
  • s problematiko sestavljanja letnega poročila gospodarskih družb za leto 2005 s poudarkom na odloženih davkih in pripravah na otvoritveno bilanco na dan 1.1.2006 v skladu s prenovljenimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS)
  • s problematiko sestavljanja davčnega obračuna za samostojne podjetnike po novih določbah ZDavP-1 – samostojni podjetniki in drugi zasebniki za leto 2005 prvič sestavljajo davčni obračun in izračunajo akontacijo dohodnine na podoben način, kot je to doslej veljalo za pravne osebe.

   Na seminarju bodo posebej poudarjene razlike v zakonskih podlagah za pravilno sestavljanje davčnega obračuna glede na predhodno ureditev ter razlike med dosedanjo napovedjo za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti  in podlage za sestavljanje davčnega obračuna zasebnikov, udeleženci pa se bodo seznanili tudi z nekaterimi spremembami, ki jih prinaša nova davčna zakonodaja in prenovljeni slovenski računovodski standardi..

   Strokovna izvajalka: Maja Bohorič, univ. dipl. ekon.


   Vsebina:

   1.      DAVČNI OBRAČUN PRAVNIH OSEB ZA LETO 2005
  • Davčna osnova
  • Davčno priznani, delno priznani, začasno in stalno nepriznani odhodki
  • Možnosti koriščenja davčnih olajšav v letu 2005 in pogled naprej
  • Obračunavanje in plačevanje davka, sestavni deli davčnega obračuna (v kolikor bo obrazec že na razpolago, tudi pregled obrazca) in predlaganje davčnega obračuna


   2.      LETNO POROČILO MAJHNIH GOSPODARSKIH DRUŽB ZA LETO 2OO5
  • Splošna pravila o letnem poročilu in pravila predlaganja za javno objavo
  • Pomen izračunavanja in razvidovanja terjatev in obveznosti za odložene davke
  • Izkaz poslovnega izida, ugotavljanje čistega poslovnega izida, pokrivanje izgube, formiranje rezerv in bilančni dobiček
  • Bilanca stanja
  • Vsebina priloge k izkazom


   3.      DAVČNI OBRAČUN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN DRUGIH ZASEBNIKOV ZA LETO 2005
  • Davčna osnova
  • Davčno priznani, delno priznani in davčno nepriznani odhodki
  • Možnost koriščenja davčnih olajšav za leto 2005 in pogled naprej
  • Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja kot sestavni del davčnega obračuna
  • Priprava davčnega obračuna  ter plačilo / poračun davka – akontacija dohodnine

  KOPER

  18.1.2006

  GZS – OZ Koper
  Ferarska 2, Koper
   

  ZASEDENO

  NOVO MESTO

  24.1.2006

  Območna gospodarska zbornica Novo mesto
  Novi trg 11
  Sejna soba

  ZASEDENO

  TRBOVLJE

  26.1.2006

  Območna gospodarska zbornica Zasavje
  Mestni trg 5a
  Sejna soba

  9.00-13.00

  POSTOJNA
  sprememba naslova
  zaradi velikega števila prijav:
  SREDNJA ŠOLA POSTOJNA
  Cesta v staro vas 2, velika sejna dvorana

  30.1.2006
  9.00 - 13.00


   

   

  KRANJ

  31.1.2006

  Zavarovalnica Triglav d.d.
  Bleiweisova 20
  Konferenčna dvorana

  ZASEDENO

  DRAVOGRAD

  02.2.2006

  Območna gospodarska zbornica Koroška
  Koroška cesta 47
  Sejna soba

  9.00-13.00

  NOVA GORICA

  7.2.2006

  GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA, 
  Trg Edvarda Kardelja 2,  v Novi Gorici
  ZASEDENO

  VELENJE

  10.2.2006

  Hotel Paka, Rudarska 1
  Velenje

   

  9.00-13.00

  MURSKA SOBOTA

  14.2.2006

  Območna gospodarska zbornica za Pomurje
  Lendavska 5 a
  Sejna soba PAC / IV nadstropje
  elektronska prijavnica za Mursko Soboto

  9.00-13.00

  MARIBOR

  16.2.2006
  ZASEDENO

  Območna gospodarska zbornica Maribor                 Ulica talcev 24
  Velika predavalnica
  ZARADI ZASEDENOSTI TERMINA PRIJAV NE SPREJEMAMO VEČ!
  PRIJAVITE SE LAHKO ŠE
  v Mursko Soboto, za seminar 14. februarja 2006 ali   
  v Ljubljano, za seminar 01. marca 2006 ali
  v Celje (elektronska prijavnica za Celje)

   

  LJUBLJANA

  21.2.2006
  ZASEDENO

  GZS - za 21. februarja prijav več ne sprejemamo
  ZA LJUBLJANO JE NOV TERMIN                           GZS, Dimičeva 13, dvorana C
  Prijavnica za Ljubljano za 01.03.2006


  01.03.2006

  9.00-13.00

   


  KRŠKO


  23.2.2006

  Hotel Sremič Krško
  Trg Matije Gubca 3
  Zelena dvorana
  elektronska prijavnica za Krško

  9.00-13.00

  CELJE

  27.2.2006

  GZS – OZ Celje
  Ljubljanska 12
  elektronska prijavnica za Celje

  9.00-13.00


  Kotizacija za seminar za udeleženca je 14.400,00 tolarjev (DDV je vključen v ceni).
  Cena zajema tudi postrežbo z napitki med odmorom. 
  Kotizacijo nakažite, prosimo,  na poslovni račun pri NLB d.d.:
  02924-0017841495
  sklic 2210 - vaša matična številka

  Informacije:
  Stanka Istinič, telefon 01/ 5898 312

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  za vse seminarje:
  -  z elektronsko prijavnico (pri posameznih krajih ... elektronska prijavnica za....)
  -   po pošti na naslov: GZS – Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana;
  -   po faksu na številko:  01/ 5898 317 (prijavnica v pripetem dokumentu)            
  -   po elektronski pošti na naslov: stanka.istinic@gzs.si

  Za seminar v Kranju in več prostih mest. Za ostale kraje priporočamo, da se prijavite čimprej, saj je prijav že veliko.

  Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi