Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Prenovljeni slovenski računovodski standardi

  Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je v sredini julija letošnjega leta dal v javno razpravo, ki se je zaključila konec septembra, osnutek sprememb in dopolnitev slovenskih računovodskih standardov (2002). Spremembe in dopolnitve SRS izhajajo iz zahtev po prilagoditvi Slovenije pravnemu redu EU - predpise EU je potrebno vsebinsko vključiti v nacionalno zakonodajo. Določene spremembe je prinesla že sprememba Zakona o gospodarskih družbah konec preteklega leta (ZGD-H), nekatere spremembe pa zaradi sprememb direktiv EU, ki urejajo računovodenje, pričakujemo v novem Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je trenutno v parlamentarni proceduri.

  Dokončno vsebino prenovljenih SRS pričakujemo v tem mesecu, na seminarju pa bodo predstavljene vse pomembnejše spremembe in dopolnitve, ter praktični primeri vpliva teh sprememb na izkaze.

  VSEBINA SEMINARJA:

  • zakonska podlaga za računovodenje
  • predstavitev sprememb in dopolnitev Uvoda v Slovenske računovodske standarde
  • predstavitev sprememb in dopolnitev splošnih slovenskih računovodskih standardov (SRS 1 – 30)
  • povezava SRS z MSRP - neposredna uporaba MSRP pri gospodarskih družbah, ki vodijo poslovne knjige v skladu s SRS in neposredna uporaba posameznih SRS pri gospodarskih družbah, ki vodijo poslovne knjige v skladu z MSRP
  • vpliv spremenjenih SRS na računovodske izkaze – praktični primeri

  Najavljamo seminarje, ki bodo:

  Mesto

  Kraj in čas

  Prijave do zasedbe mest zbira po e-pošti

  Zadnji dan prijav

  Maribor

  petek, 18. novembra 2005
  ob 09.00 uri


  GZS, območna zbornica Maribor, Ulica talcev 24,
  konferenčna dvorana

  Stanka Istinič
  stanka.istinic@gzs.si01 5898 312 ali

  Lidija Majcen
  lidija.majcen@gzs.si
  02 220 8725

  PRIJAVE ZA MARIBOR

   

  16.11.2005

  Celje

  Ponedeljek, 21. novembra 2005
  ob 9.00 uri


  GZS, območna zbornica Celje
  Ljubljanska 12

  Stanka Istinič
  stanka.istinic@gzs.si
  01 5898 312 ali

  Andreja Semolič
  andreja.semolic@gzs.si
  03 426 7406

  PRIJAVE ZA CELJE

  18.11.2005

  Ljubljana

  Sreda, 23. novembra 2005
  ob 9.00 uri


  GZS, Dimičeva 13, Ljubljana,
  Dvorana A

  Stanka Istinič stanka.istinic@gzs.si
  01 5898 317

  PRIJAVE ZA LJUBLJANO

  21.11.2005

  SEMINARJE BOSTA VODILI:

  • Maja Bohorič, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka družbe SVILAR – BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., ki že vrsto let predava in svetuje na področju računovodstva in računovodskih predpisov; 
  • Marija Ravnik, svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva

   

  Kotizacija za seminar znaša 14.400 SIT z vključenim DDV. Prosimo vas, da kotizacijo nakažete na poslovni račun GZS pri NLB: 02924-0017841495, sklic 2210 - vaša matična številka. Kotizacija vključuje tudi napitke med odmorom.

  Prijavite se, prosimo, z elektronsko prijavnico. Podrobnosti so razvidne v tabeli. Prosimo, da na seminar prinesete potrdilo o plačilu kotizacije.

  Fotogalerija

   

  Arhivi