Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Prikaz panoge za leto 2007

  Razvoj panoge

  Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje dejavnosti knjigovodenja, računovodenja, davčnega svetovanja in revizije za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Nastala so vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

  Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država.
   

  V številkah

  Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo dejavnosti - SKD 74.120 (leto 2007)

  poslovni subjekti

  število

  prihodki
  v 000 EUR

  št. zaposlenih

  družbe

  1.636

  208.309

  3.749

  samostojni podjetniki

  1.992

  62.173

  792


  Vir: AJPES


  Tabela 2Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2007)

   

  družbe

  samostojni podjetniki posamezniki

   

  v
  000 EUR

  indeks
  07/06

  v
  000 EUR

  indeks
  07/06

  Prihodki

  208.309

  103,2

  62.173

  121,4

  Čisti prihodki od prodaje

  195.703

  102,1

  61.787

  121,8

  Finančni prihodki

  7.233

  122,4

  25

  125,2

  Drugi prihodki

  1.780

  93,2

  211

  126,3

  Odhodki

  187.226

  100,6

  47.604

  120,6

  Poslovni odhodki

  181.261

  100,2

  46.923

  120,5

  Finančni odhodki

  5.118

  114,7

  549

  133,1

  Drugi odhodki

  847

  108,2

  132

  119,5

  Celotni dobiček

  23.547

  134,7

  ---

  ---

  Celotna izguba

  2.396

  146,8

  ---

  ---

  Davek iz dobička

  5.054

  121,8

  ---

  ---

  Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS  Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2007)

   

  družbe

  samostojni podjetniki posamezniki

   

  vrednost (koef. oz. v EUR)

  indeks
  07/06

  vrednost (koef. oz. v EUR)

  indeks
  07/06

  Finančna neodvisnost

  0,394

  108,8

  ---

  ---

  Celotna gospodarnost

  1,113

  102,6

  1,306

  100,7

  Dobičkovnost prodaje

  0,109

  129,8

  0,239

  102,0

  Dodana vrednost na
  zaposlenega v EUR

  28.898

  109,2

  41.672

  108,8

  Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS

  Fotogalerija

   

  Arhivi