Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2014

  1. Razvoj panoge


  Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

  Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


  2. V številkah

  Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

  družbe mali samostojni podjetniki

  Število Sprememba v % Število Sprememba v % Skupaj
  Povp. št. zaposlenih po del. urah 3.935,38 2,40 607,06 -4,50
  4.542,44
  Poslovni subjekti 2.138,00
  2,10 1.931,00
  -9,60 4.069,00

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

  Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

  družbe

  mali samostojni podjetniki

  Vrednost v EUR

  Sprememba v %

  Vrednost v EUR

  Sprememba v %
  Čisti prihodki od prodaje 241.422.927,00
  -1,70
  63.821.076,00
  -1,90
  Poslovni odhodki 221.617.839,00
  -1,30
  51.669.610,00
  -2,50
  Stroški blaga, materiala in storitev 109.045.293,00
  -5,30
  22.878.069,00
  -1,90
  Dodana vrednost (DV) 132.129.726,00
  1,60
  31.706.929,00
  -2,20
  Stroški dela 97.223.604,00
  3,90
  od tega: Stroški plač 71.012.261,00
  4,30
  Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA) 32.671.322,00
  -5,40
  Odpisi vrednosti 12.081.253,00
  -1,70
  od tega: Amortizacija 8.690.195,00
  -3,00
  Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) 23.981.127,00
  -6,30
  Dobiček pred davki (EBT) 22.642.139,00
  -7,60
  Neto čisti dobiček / izguba 18.468.633,00
  -7,80

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


  Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

  družbe

  Vrednost Sprememba v %
  Kazalniki zadolženosti
  Neto finančni dolg na EBITDA 1,77
  -11,10
  Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti) 4,97
  2,20
  Kratkoročni kazalniki likvidnosti
  Kratkoročni koeficient 1,37
  -0,70
  Hitri koeficient 0,71
  14,50
  Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti
  EBIT v prihodkih od prodaje (%) 9,93
  -4,60
  EBITDA v prihodkih od prodaje (%) 13,53
  -3,80
  Neto marža 7,65
  -6,10
  Donosnost kapitala - ROE (%) 12,53
  -14,80
  Prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR) 61.347,00
  -4,00
  Stroški dela na zaposlenega (EUR) 24.705,00
  1,50
  Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 33.575,00
  -0,80

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


  Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2014 (brez revizijskih in dveh večjih družb)


  1. Razvoj panoge

  Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

  Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


  2. V številkah

  V prikaz so vključeni samo s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2014 oddali davčni obračun in letno poročilo.

  Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb) 

    družbe mali samostojni podjetniki  

   

  Število Sprememba v % Število Sprememba v % Skupaj
  Povp. št. zaposlenih po del. urah 3.466,64 3,30 607,06 -6,50 4.073,70
  Poslovni subjekti 2.0810,00 2,10 1.931,00 -9,60 4.012,00

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

  Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)  

   

  družbe

  mali samostojni podjetniki

   

  Vrednost v EUR

  Sprememba v %

  Vrednost v EUR

  Sprememba v %

  Čisti prihodki od prodaje

  197.361.972

  6,10

  63.821.076,00

  -1,90

  Poslovni odhodki

  182.961.589

  5,50

  51.669.610,00

  -2,50

  Stroški blaga, materiala in storitev

  88.819.224

  7,10

  22.878.069,00

  -1,90

  Dodana vrednost (DV)

  108.406.275

  5,30

  31.706.929,00

  -2,20

  Stroški dela

  80.300.545

  5,80

   

   

  od tega: Stroški plač

  57.945.849

  6,50

   

   

  Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

  26.363.075

  4,90

   

   

  Odpisi vrednosti

  10.930.916

  -4,50

   

   

  od tega: Amortizacija

  8.081.189

  -2,30

   

   

  Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

  18.281.886

  8,40

   

   

  Dobiček pred davki (EBT)

  16.981.509

  11,10

   

   

  Neto čisti dobiček / izguba

  13.797.116

  12,50

   

   

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

   

  Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in dveh večjih družb)

   

  družbe

   

  Vrednost

  Sprememba v %

  Kazalniki zadolženosti

   

   

  Neto finančni dolg na EBITDA

  2,42

  -16,00

  Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

  3,96

  12,50

  Kratkoročni kazalniki likvidnosti

   

   

  Kratkoročni koeficient

  1,36

  1,50

  Hitri koeficient

  0,72

  12,50

  Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

   

   

  EBIT v prihodkih od prodaje (%)

  9,26

  2,10

  EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

  13,36

  -1,20

  Neto marža

  6,99

  6,10

  Donosnost kapitala - ROE (%)

  10,55

  5,00

  Prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

  56.932

  2,80

  Stroški dela na zaposlenega (EUR)

  23.164

  2,50

  Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

  31.271

  2,00

  Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

  3. Metodološka pojasnila:

  Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

   

  Matična številka

  Naziv

  1.

  3348148

  AB AKTIVA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.

  2.

  5662664

  ABC REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SORODNE STORITVE D.O.O.

  3.

  5370612

  ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.

  4.

  3993965

  ACAM, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.

  5.

  3453049

  ADAKTA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE

  6.

  6532250

  AFV Revizija in svetovanje d.o.o.

  7.

  1685252

  AGC CONSULTATIO, REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. LJUBLJANA

  8.

  1932802

  AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

  9.

  5669545

  AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O. PTUJ PODJETJE ZA REVIZIJO, VREDNOTENJE IN SVETOVANJE

  10.

  5913691

  BDO REVIZIJA D.O.O., DRUŽBA ZA REVIDIRANJE

  11.

  3546845

  BM VERITAS REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

  12.

  5872278

  BO CONSULTING DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, DAVČNO SVETOVANJE IN OCENJEVANJE PODJETIJ, D.O.O.

  13.

  2143712

  CONSTANTIA PLUS, SVETOVANJE, D.O.O.

  14.

  1647105

  DELOITTE REVIZIJA D.O.O.

  15.

  5573092

  DELOITTE SVETOVANJE D.O.O.

  16.

  5694272

  DINAMIC D.O.O., REVIZIJSKA DRUŽBA

  17.

  3894843

  EBM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.

  18.

  5893674

  ECUM REVIZIJA D.O.O.

  19.

  5373174

  ELSTAR CONSULTING, REVIZJA D.O.O.

  20.

  5434122

  EPIS, PODJETJE ZA REVIZIJO IN EKONOMSKO, POSLOVNO, INFORMACIJSKO SVETOVANJE D.O.O.

  21.

  5716888

  ERNST & YOUNG REVIZIJA, POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

  22.

  1305557

  ERNST & YOUNG SVETOVANJE, DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.

  23.

  3959023

  EVIDAS, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.

  24.

  2277956

  FIRES FINANČNE IN REVIZIJSKE STORITVE, D.O.O.

  25.

  2043521

  GM REVIZIJA, DRUŽBA ZA RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.

  26.

  1983075

  GSS REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.

  27.

  1214225

  IB INTERBILANZ AUDIT REVIZIJSKA DRUŽBA, D.O.O.

  28.

  5847184

  IN REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., LJUBLJANA

  29.

  2133814

  KAMARO, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN SVETOVANJE D.O.O.

  30.

  5648556

  KPMG SLOVENIJA, PODJETJE ZA REVIDIRANJE, D.O.O.

  31.

  1228471

  M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, D.O.O.

  32.

  5306043

  PIT REVIZIJA D.O.O.

  33.

  1562410

  PKF REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

  34.

  5809282

  PLUS REVIZIJA PODJETJE ZA REVIDIRANJE, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE, D.O.O., LJUBLJANA

  35.

  5717159

  PRICEWATERHOUSECOOPERS PODJETJE ZA REVIZIJO IN DRUGE FINANČNO RAČUNOVODSKE STORITVE, D.O.O.

  36.

  2361868

  PRO REVIZIJA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE, D.O.O.

  37.

  1882813

  PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT, REVIZIJSKE DEJAVNOSTI D.O.O.

  38.

  1714872

  PROSPERUS DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

  39.

  5483271

  RATING, DRUŽBA ZA REVIZIJSKE STORITVE IN EKONOMSKO SVETOVANJE, D.O.O.

  40.

  3606236

  REALINEA, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE, D.O.O.

  41.

  2306212

  REFIKO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

  42.

  3487008

  REMARS, PODJETJE ZA REVIDIRANJE IN PODOBNE DEJAVNOSTI D.O.O.

  43.

  6098681

  RESNI REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

  44.

  1195026

  REVIDERA DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE D.O.O.

  45.

  5943558

  REVIDICOM REVIZIJSKA DRUŽBA D.O.O.

  46.

  2145537

  REVIDISLEITNER, DRUŽBA ZA REVIZIJO, D.O.O.

  47.

  5430461

  REVISTO DRUŽBA ZA REVIZIJO IN RAČUNOVODSTVO D.O.O.

  48.

  5884411

  REVIZIJA DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE D.O.O.

  49.

  1581112

  REVIZIJSKA HIŠA BORERA, DRUŽBA ZA REVIZIJO, RAČUNOVODSTVO, PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE D.O.O.

  50.

  3583040

  REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ, REVIZIJA, SVETOVANJE IN RAČUNOVODSTVO, D.O.O.

  51.

  1906216

  REVIZIJSKI CENTER D.O.O., DRUŽBA ZA REVIZIJO

  52.

  5342163

  RIPRO DRUŽBA ZA REVIZIJO, PODJETNIŠKO SVETOVANJE IN RAZVOJ, D.O.O., VELENJE

  53.

  1400070

  RODL & PARTNER DRUŽBA ZA REVIZIJO IN DAVČNO SVETOVANJE, D.O.O.

  54.

  6078052

  S&S REVIZIJSKA DRUŽBA, DRUŽBA ZA REVIDIRANJE IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.

  55.

  2275953

  SN REVIZIJA, SVETOVANJE D.O.O.

  56.

  2060167

  UHY REVIZIJA IN SVETOVANJE D.O.O.

  57.

  2048744

  VALUTA, DRUŽBA ZA REVIZIJO D.O.O.

  Fotogalerija

   

  Arhivi