Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Vabilo na delavnico UVELJAVITEV NOVOSTI KP GRADBENIH DEJAVNOSTI V PRAKSI

  VABILO NA PREDSTAVITEV NOVE KOLEKTIVNE POGODBE GRADBENIH DEJAVNOSTI 

  Ne čakajte in prednosti nove Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti izkoristite takoj. 

  Nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti prinaša podjetjem v dejavnosti gradbeništva pomembne prednosti. Seznanite se z njimi in jih izkoristite.

  Decembra 2015 sklenjena Nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (KPGD) prinaša podjetjem v dejavnosti gradbeništva pomembne prednosti v primerjavi z Zakonom o delovnih razmerjih, saj omogoča podjetjem znatno večjo fleksibilnost na področju razporejanja delovnega časa, nagrajevanja zaposlenih, uvaja projektno delo, ki lahko traja tudi več let, zagotavlja postopen prehod dodatka za skupno delovno dobo na dodatek na delovno dobo (stalnost) pri zadnjem delodajalcu, skrajšuje najdaljši odpovedni rok v primeru poslovnih odpovedi, itd.

  Nova Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti omogoča podjetjem v dejavnosti gradbeništva boljše rešitve za prilagajanje na izjemno velika nihanja povpraševanja na slovenskem trgu. Rešitve, ki jih prinaša bodo podjetja lahko izkoristila tako v slabih časih s hitrejšim zmanjševanjem stroškov dela, kot v dobrih časih z bolj fleksibilnim nagrajevanjem za večjo motivacijo zaposlenih. 

  Delavnica "UVELJAVITEV NOVOSTI KP GRADBENIH DEJAVNOSTI V PRAKSI"  bo  

  v petek, 4.3.2016 od 9.00 do 14.00 ure (dvorana C)
  in
  v  četrtek, 24. 03.2016 od 9.00 do 14.00 ure (dvorana E)

   v poslovni stavbi Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

  Na delavnici boste imeli priložnost, da se s pomočjo vrhunskih strokovnjakov in najodgovornejših pogajalcev v procesu pogajanj za novo KPGD iz prve roke seznanite z njenimi prednostmi, da jih boste lahko nemudoma prenesli v vaše poslovanje in si s tem pridobili pomembno konkurenčno prednost na trgu.


  Program:

  - 08.30 - 09.00 Registracija udeležencev
  09.00 – 10.00 Predstavitev pomembnejših novosti KPGD - Ožbej Marc, vodja pogajalske skupine delodajalcev
  - 10.00 – 12.00 Predstavitev obligacijskega in delovnopravnega splošnega dela KPGD - Metka Penko Natlačen, samostojna pravna svetovalka
  odmor 15 minut
  12.15 - 13.15 Predstavitev Tarifnega dela KPGD in Tarifne priloge, Cvetka Furlan, samostojna svetovalka za ekonomsko področje
  - 13.15 – 14.00  PRIMER pristopa in načina nove ureditve pri delodajalcu v aktu, podjetniški kolektivni pogodbi in pogodbi o zaposlitvi
  Vprašanja, predlogi in pobude udeležencev
  - 14.00 -  Zaključek

  Podrobnejše vsebine: 

  • Predstavitev nekaterih izbranih novih rešitev v KPGD in njihov pomen za prakso (Ožbej Marc) 
  • Obligacijski del – splošno (Metka Penko Natlačen)
   - 
   Krajevna veljavnost, stvarna, osebna in časovna veljavnost
   - Spremembe in dopolnitve KPGD
   - Sklenitev nove KPGD
   - Organ za spremljanje izvajanja in razlago KPGD
  • Normativni del - splošno
   Pomen izrazov
   Minimalni standardi
   - Pogodba o zaposlitvi in njene posebne oblike
   - Delovni čas
   - Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odpovedni rok
   - Počitek in letni dopust
   - Pravica do odsotnosti z dela
   - Izobraževanje
   - Disciplinska in odškodninska odgovornost
   - Varnost in zdravje pri delu
   - Sindikalno delovanje
  • Obligacijski del – reševanje sporov 
   - Reševanje kolektivnih sporov – pomirjanje, arbitraža 
   - Reševanje individualnih sporov – mediacija, arbitraža 
  • Normativni del – Tarifni del in Tarifna priloga (Cvetka Furlan)
   Vrste osebnih prejemkov
   Plača, nadomestila in dodatki
   Povračila stroškov v zvezi z delom
   Drugi osebni prejemki
  • Izvajanje kolektivne pogodbe
   Izboljšanje socialnega dialoga
   Fondacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
   Prehodne in končne določbe
   Rok uskladitve v podjetjih
   PRIMER ureditve določenega vprašanja pri delodajalcu
   Vprašanja in odgovori 

  Reference predavateljev:

  Ožbej Marc, univ. dipl. politolog. Kot vodja pogajalske skupine na strani delodajalcev je uspešno pripeljal pogajanja s sindikati do podpisa nove KPGD.

  V svojem matičnem podjetju CPG d.d. Nova Gorica opravlja naloge  vodje splošno kadrovske službe, pred tem pa je deset let deloval kot vodja kadrovskih služb v skupini Primorje d.d. Pri svojem delu je usmerjen v iskanje sistemskih odgovorov na praktične izzive, ki se pojavijo v sodelovanju med delavcem in delodajalcem.

  Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom. Je strokovnjakinja za individualno in kolektivno delovno pravo, z dolgoletnimi izkušnjami v  gospodarstvu. Na GZS neposredno sodeluje pri oblikovanju socialnega dialoga v procesu kolektivnega dogovarjanja. Še posebej se posveča sistemom nesodnega reševanja sporov v delovnem pravu ter si prizadeva, da bi se ta sistem uveljavil v kolektivnih pogodbah v gospodarstvu po zgledu dobrih tujih praks. Je strokovna urednica in soavtorica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014).   

  Cvetka Furlan,  diplomirana ekonomistka, kolektivna pogajanja spremlja z ekonomskega vidika in skozi očala dolgoletnih izkušenj v gospodarstvu. Njena specialna znanja se nanašajo na organizacijsko in ekonomsko pripravo ter izvedbo programov za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. S tem ciljem tudi spremlja pogajalski proces in nastajanje novih KP dejavnosti gospodarstva.

  Kotizacija:

  - Za podjetja,  ki niso člani Gospodarske zbornice Slovenije, kotizacija znaša 80 € + DDV.
  Za  podjetja, ki so člani Gospodarske zbornice Slovenije, kotizacija znaša 40 € + DDV.

  Kotizacijo je potrebno nakazati pred dogodkom na poslovni račun organizatorja GZS pri Nova LB št. TRR 02924-0017841495, sklic št. 2140 + matična ali davčna številka podjetja. Na podlagi plačila kotizacije vam bomo izstavili račun. Potrdilo o plačilu je potrebno priložiti ob registraciji na dan dogodka.  

  Na dogodek se je potrebno prijaviti preko e-prijave, najkasneje do 2. 3. 2016 oz. 22. 3. 2016.

   Parkiranje je do zasedenosti parkirnih mest dovoljeno v kletnih prostorih in na zunanjem parkirišču Gospodarske zbornice Slovenije.

  Vljudno vabljeni k prijavi.

  Fotogalerija

   

  Arhivi