Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Izpit za pridobitev naziva "Strokovni vodja računovodskega servisa", junij 2016

  Način preverjanja in ocenjevanja znanja

  Izpit po programu za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« se opravlja pisno, z uporabo računalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

  Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut z enim 15 minutnim odmorom.

  • I. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).
  • II. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. 

  Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz petih tematskih sklopov skupaj in najmanj 50 % iz vsakega posameznega sklopa.

  Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

  V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.

  Pogoji za pristop k izpitu

  Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ustrezna izobrazba
  • ustrezne delovne izkušnje

  Obvezne priloge ob prijavi:

  • višješolska izobrazba:
   • overjena kopija diplome za dokazilo višješolske izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
   • ustrezne delovne izkušnje (šteje se vsaj deset let ustreznih delovnih izkušenj kot vodja računovodskega servisa oz. najmanj deset let delovnih izkušenj na zahtevnejših strokovnih nalogah v računovodskem servisu)

  ali

 • visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba:
  • overjena kopija diplome za dokazilo visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje (šteje se najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva)
 • Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki uspešno opravi izpit certifikat, s katerim mu podeli naziv »strokovni vodja računovodskega servisa«.

  S certifikatom dokazujete:

  • svoje znanje in kompetence
  • usposobljenost strankam in delodajalcu
  • zavezanost k zadovoljstvu strank
  • nudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjo

  S certifikatom dobite možnost:

  • za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije v kombinaciji z letnim dokazovanjem dodatnega izobraževanja in zavarovanjem poklicne odgovornosti 
  • pridobitve potrdila, da opravljate dejavnost v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev v kombinaciji z letnim dokazovanjem zavarovanja poklicne odgovornosti in izpolnjevanju ostalih pogojev 

  Cena izpita: 195,00 EUR + 22 % DDV

  Prijave na izpit sprejemamo do 15. 6. 2016 oziroma do zasedbe mest.

  Datum izpita: 20. 6. 2016

  Kandidati pošljejo prijavnico na predpisanem obrazcu in obvezne priloge na naslov:
  GZS - Zbornica računovodskih servisov
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

  Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila ter času in kraju izvedbe izpita.

  Dodatne informacije:
  Zbornica računovodskih servisov
  E: zrs@gzs.si
  T: 01/5898 316

  Pred izpitom bodo potekale Učinkovite priprave na izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« s pomočjo spletne aplikacije. Več tukaj.

   

  Program za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZRS dne 6. 10. 2015.

  Fotogalerija

   

  Arhivi