Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: Obisk davčnega inšpektorja

  Pripravite se na obisk davčnega inšpektorja

  Obisk davčnega inšpektorja je za vsako podjetje pomemben dogodek. Zato je prav, da se na morebitni obisk inšpektorjev že vnaprej pripravite.

  V sodelovanju s strokovnjaki - davčnimi inšpektorji s FURS-a vam bomo na izobraževanju ponudili potrebna znanja in izkušnje iz prakse s tega področja ter vam obisk davčnega inšpektorja ter medsebojno sodelovanje čim bolj olajšali. 

  Predstavili vam bomo, kako poteka obisk davčnega inšpektorja, kakšna so pooblastila inšpektorjev, pravice in dolžnosti zavezancev v postopku davčno inšpekcijskega nadzora. Izpostavljeni bodo tudi primeri po posameznih področjih inšpiciranja (davki, davčne blagajne, delo in zaposlovanje na črno)
  Program
  09.00 – 11.00 Potek davčnega inšpekcijskega nadzora, vrste nadzorov, pooblastila inšpektorjev, pravice in dolžnosti zavezancev za davek
  11.00 - 11.30 Odmor
  11.30 – 13.00 Nadzor nad davčnimi blagajnami, delo in zaposlovanje na črno, plačila in prilivi iz off shore področij, nadzor nad dohodki iz zaposlitve, postopki prijave premoženja in odmera davka v teh primerih, sistemske utaje DDV, promet s prevoznimi sredstvi

  Vsebina seminarja

  Na seminarju bodo podane informacije o poteku davčnega inšpekcijskega nadzora, predstavljena bodo pooblastila uradnih oseb, vrste nadzorov kot so:

  -     Postopki davčnega nadzora davčni obračunov
  -     Postopki davčnega nadzora posameznega področja poslovanja
  -     Postopki davčnega inšpekcijskega nadzora

  Predstavljeno bo, kdo sme in kdo mora sodelovati v nadzoru, kaj je to samoprijava in kdaj govorimo o popravkih davčnih obračunov.

  Poseben poudarek bo dan konkretnim primerom nadzorov nad davčnimi blagajnami,  delu in zaposlovanju na črno ter primerom po posameznih vrstah davkov. Predstavljeni bodo primeri ciljno usmerjenih nadzorov na področju off shore plačil, dohodkov fizičnih oseb (plače, bonitete) ter osnove glede postopkov obdavčitve fizičnih oseb, ki razpolagajo z visokim premoženjem ter trošenjem, nimajo pa prijavljenih dohodkov. Obravnavani bodi tudi ciljno usmerjeni nadzori sistemski utaj DDV in prometa s prevoznimi sredstvi.

  Komu je seminar namenjen

  Seminar je namenjen podjetnikom, direktorjem malih in srednjih družb ter računovodjem. 

  Predavatelji
  Metka Meh, inšpektor svetnik,Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Uprava za nadzor, Oddelek za finančni nadzor s področja davkov

  Saša Gornik, inšpektor svetnik, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad, Uprava za nadzor, Oddelek za finančni nadzor s področja davkov
  Datum in kraj seminarja

  sreda, 18. 5., 9:00 - 13:00 v dvorani C v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

  Kotizacija
  Cena seminarja je 80,00 EUR + DDV za člane GZS in 110,00 EUR + DDV za ostale.
  Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 50 % popusta na kotizacijo.

  Kotizacijo poravnajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic: 00 1100-5251-0008

  Splošni pogoji Poslovne akademije GZS

  Organizator in kontakt

  Poslovna akademija GZS
  Urška Bukovec
  T: 01 5898 184
  E: poslovna-akademija@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi