Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: Finančni nasveti za majhna in srednja podjetja

  Kako povečati likvidnost, kako bolje obvladovati finančna tveganja, kako priti do »potrpežljivih« posojil SID banke in kako sodelovati z bankami in FURS-om pri iskanju rešitev za izhod iz finančnih težav?

  Seminar je namenjen tako tistim, ki imate težave z dolžniki kot tistim, ki iščete izhod iz finančnih zagat.

  Program
  09.00 - 10.45 Položaj dolžnika, upnika, banke in FURS pri prestrukturiranju podjetij
  10.45 - 11.00 Odmor
  11.00 - 12.00 Interaktivna diskusija: Izkušnje in nasveti bančnih strokovnjakov za učinkovitejše prestrukturiranje (Domen Prašnikar, Jure Lednik, Živko Šiftar)
  SID banka: Kako priti do »potrpežljivih« posojil, Saša Podpeskar
  12.00 - 12.30 Odmor s prigrizkom
  12.30 - 14.00 Strateško finančno načrtovanje ter obvladovanje ključnih tveganj v podjetju

  Vsebina seminarja

  Na seminarju se boste še seznanili kako si lahko z instrumenti ZFPPIPP izboljšate položaj in zagotovite učinkovito prestrukturiranje in kako morajo banke na podlagi Smernic za prestrukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij sodelovati in vsebinsko iskati rešitve za podjetja v težavah. Zato bomo predstavili tudi učinkovite rešitve namenjene izboljšanju vaše likvidnosti. Na razumljiv način vam bodo predstavljeni  faktorji, ki vplivajo na vaš rezultat in posledično na pridobivanje virov financiranja, kot so »potrpežljiva posojila« SID banke.

   Komu je seminar namenjen

   Seminar je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, ki iščejo nove vire financiranja, direktorjem, finančnikom, pravnikom v podjetjih, poslovnim svetovalcem za mala in srednja podjetja, ter upravljalcem poslovnih tveganj v podjetjih, ki iščejo načine za izboljšanje finančne slike, učinkovitega obvladovanja tveganj in poslovnih rezultatov.

    Predavatelji

    DOMEN PRAŠNIKAR je ustanovitelj in direktor podjetja Valior d.o.o., ki nudi storitve poslovnega in finančnega svetovanja malim in srednje velikim podjetjem. Pred tem je Domen Prašnikar 5 let uspešno deloval v bančništvu v okviru SKB, skupine Societe Generale, in 10 let v gospodarstvu na vodstvenih funkcijah ali zahtevnih angažmajih v svetovalnih podjetjih A. T. Kearney in PricewaterhouseCoopers. Primarno se je usmerjal v dejavnostih storitev, »FMCG«, zavarovalništva, trgovine in industrije in tako pridobil celovit vpogled v delovanje podjetij v času sprememb. Med drugim je bil tudi izvršni direktor skupine Farme Ihan in predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice. Zaključil je študij ekonomije v ZDA, ki ga je nadgradil z MBA študijem na Poslovni šoli IEDC Bled.


    ŽIVKO ŠIFTAR je poslovno pot začel v investicijskem bančništvu v Sloveniji, kjer je v Unicredit banki leta 2005 nastopil delovno mesto analitika v Diviziji poslovanja s pravnimi osebami. Vmes se je imel vodil področja kreditnih tveganj ter upravljanja tveganj. Z marcem 2016 je prevzel vodenje segmenta srednje velikih podjetij v okviru oddelka Poslovanja s podjetji in investicijsko bančništvo.    JURE LEDNIK je v Abanki od združitve Abanke Vipa in Banke Celje, vodja Oddelka za restrukturiranje v okviru Sektorja za naložbe v posebni obravnavi. Pri svojem delu se dnevno srečuje s težavami družb pri odplačilu obveznosti tako do bank kot tudi dobaviteljev in FURS-a. Abanka pristopa k reševanju problemov podjetij na podlagi Smernic za prestukturiranje mikro, majhnih in srednjih podjetij. Prestrukturiranje finančnih obveznosti posameznega podjetja predstavlja po našem mnenju samo del rešitve problema, bolj bistveno je poslovno prestrukturiranje podjetja, ki naj bi vodilo do vzdržnega poslovnega modela posameznega podjetja. Prej omenjene aktivnosti naj bi torej skupno pripeljale do podjetja, ki je likvidno in dolgoročno plačilno sposobno.
    Datum in kraj seminarja

    torek, 31. 5., 9:00 - 14:00 na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

    Kotizacija
    Cena seminarja je 80,00 EUR + DDV za člane GZS in 110,00 EUR + DDV za ostale.
    Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 50 % popusta na kotizacijo.

    Kotizacijo poravnajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic: 00 1100-5251-0009

    Organizator in kontakt
    Poslovna akademija GZS
    Urška Bukovec
    T: 01 5898 184
    E: poslovna-akademija@gzs.si

     

    Partnerji dogodka:

               

     

    Splošni pogoji Poslovne akademije GZS

     


     

     

    Fotogalerija

     

    Arhivi