Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar: Inšpekcijski nadzor – prehitite inšpektorja za delo

  Dovoljene in nedovoljene prakse delodajalcev.
  Na seminarju boste dobili poglobljen vpogled v način dela inšpektorjev za delo, vaše pravice ob obisku inšpektorja in vaše dolžnosti.

  Program
  09.00 – 10.30 Kaj vse so kršitve in kako jih preprečite?
  10.30 – 11.00 Premor s prigrizkom
  11.00 – 12.00 Zakonito ravnanje delodajalcev na področju delovnih razmerij
  12.00 – 12.15
  Krajši premor
  12.30 – 14.00 Izvajanje inšpekcijskega nadzora s področja varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na dobrih in slabih praksah

  Vsebina seminarja

  Na seminarju boste dobili poglobljen vpogled v način dela inšpektorjev za delo, vaše pravice ob obisku inšpektorja in vaše dolžnosti. Poudarek bo na praktičnih primerih kršitev in pravilnih pristopih k reševanju težav delodajalcev v smislu dobrih praks.

  Poudarili bomo najtežavnejša določila Zakona o delovnih razmerjih in njihovo tolmačenje z vidika inšpektorja. Odgovorili vam bomo na vprašanja, kaj kot delodajalec morate zagotoviti svojim delavcem s področja varnosti in zdravja ter kako hude kazni vas lahko doletijo.

  Izpostavili bomo kako se čim bolj približati zakonitemu (optimalnemu) ravnanju na področju delovnih razmerij s poudarkom na delovnem času in odmorih ter obveznih počitkih, plačilu za delo ter mobinga.

  Seminar bo delodajalce opozoril na nepravilnosti, ki jih inšpektorat opaža pri svojih nadzorih, da bodo lahko zakonito, hkrati pa uspešno prilagodili poslovanje.

   Komu je seminar namenjen

   Seminar je namenjen direktorjem, kadrovskim delavcem, strokovnim delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu, zunanjim strokovnim sodelavcem.

   Predavatelji

   Nataša Trček vodi Inšpektorat Republike Slovenije za delo od junija 2013. Pred tem ga je vodila že od novembra 2011 do aprila 2012. Vmes je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer v direktoratu za socialne zadeve. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela pri centru za socialno delo Maribor, od leta 1994 do 2011 pa je bila zaposlena pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem obdobju je bila šest let vodja sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v letih 2009 in 2010 je vodila tudi pripravo novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in je tako ena ključnih avtoric pokojninske reforme
   Slavko Krištofelc,univ. dipl. inž. elektrotehnike, zaposlen na Inšpektoratu RS za delo od leta 1998, zaseda delovno mesto Direktorja inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu od leta 2013 dalje. V začetnem obdobju delovanja na inšpektoratu je opravljal naloge inšpekcijskega nadzora. Sodeloval je tudi v različnih projektih, tudi v mednarodnih, kot so Phare in ILO Twinning projekti evaluacije na Malti in v Črni gori. Udeležuje se SLIC (Senior Labour Inspector Committee) sestankov in je član dveh SLIC delovnih skupin, WG Enforcement in WG Machex. V zadnjem obdobju je prioriteta vodenje področja varnosti in zdravja pri delu na inšpektoratu ter sodelovanje in osveščanje vseh, ki delujejo na tem področju.
   Datum in kraj seminarja
   sreda, 8. 6., 9:00 - 14:45 v dvorani C v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana
   Kotizacija
   Cena seminarja je 80,00 EUR + DDV za člane GZS in 110,00 EUR + DDV za ostale.
   Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 50 % popusta na kotizacijo.

   Kotizacijo poravnajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic: 00 1100-5251-0010

   Splošni pogoji Poslovne akademije GZS

   Organizator in kontakt
   Poslovna akademija GZS
   Urška Bukovec
   T: 01 5898 184
   E: poslovna-akademija@gzs.si

   Splošni pogoji Poslovne akademije GZS

   Fotogalerija

    

   Arhivi