Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Davčni nadzor pri olajšavah za vlaganja v raziskave in razvoj

  Spoštovani člani ZRS, 


  Do nas je prišla informacija, da so na terenu določene težave z davčnim nadzorom pri olajšavah za vlaganje v raziskave in razvoj.

  Gre za »novo« tolmačenje Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj, predvsem 5. člen pravilnika, ki določa definicije raziskav in razvoja, ki bodo sprejemljive kot davčne olajšave. Razlaga inšpektorjev ob nedavnih pregledih je ta, da je osnovno merilo za razločevanje raziskovalne in razvojne dejavnosti od z njimi povezanih dejavnosti ta, da mora biti v raziskavah in razvoju prisoten pomemben element novosti in razreševanja znanstvene oziroma tehnološke nejasnosti.

  Inšpekcijski organ se tudi sklicuje na splošno objavljeno mnenje MGRT št. 314-06/2012/20 glede vsebinske presoje vlaganj v raziskave in razvoj, v katerem poudarja, da je osnovno merilo za razločevanje raziskav in razvoja od povezanih dejavnosti prisotnost pomembnega elementa novosti in razreševanja znanstvene oziroma tehnološke nejasnosti, kar pomeni, da rešitev določenega problema ni razvidna nekomu, ki pozna osnovni obseg splošnega znanja in tehnik na zadevnem področju.

  Glede na prisotnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij ministrstvo opozarja na meje raziskovalno razvojne dejavnosti in se pri tem sklicuje na OECD Frascati Manual priročnik, ki predstavlja svetovno referenco za definiranje raziskovalno razvojne dejavnosti. MGRT davčnim zavezancem za utemeljitev prisotnih raziskovalno razvojnih dejavnosti svetuje, da se seznanijo z navedenim priročnikom.

  Iz tega sledi, da razvoj novega izdelka, postopka ali storitve, ki so novi le za podjetje, pretežno ne predstavlja raziskovalno razvojne dejavnosti, ker je veliko informacij o njem že znanih in ne gre za raziskovalno razvojno dejavnost v podjetju.

  Na terenu naj bi tako inšpektorji skladno s temi »novimi« smernicami, ki pa do sedaj niso bile izpostavljene, pregledovali dokumentacijo glede olajšav tudi za nekaj let za nazaj in na podlagi tega izdajali odločbe o neupravičenih olajšavah.

  Zanima nas, ali imate takšno izkušnjo. Lepo vas prosimo za povratno informacijo na zrs@gzs.si

  Z odličnimi pozdravi,
  Zbornica računovodskih servisov

  Fotogalerija

   

  Arhivi