Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Sklepi o izvršbi se bodo pravnim osebam od novembra dalje vročali le še elektronsko preko portala eDavki

  Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Od 1. novembra dalje bo elektronski način vročanja veljal tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Gre za zelo pomembne akte, zato vse pravne osebe pozivamo, da (če še niso) uredijo vse potrebno, za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. V Finančni upravi RS se trudimo, da bi bil postopek za zavezanca čim bolj enostaven. Zato smo še dodatno poenostavili način pooblaščanja za elektronsko vročanje dokumentov.

  Pooblaščenec za vročanje:
  Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje, tako da izpolni obrazec Vročanje-PE. Objavljen je tudi v wordovi obliki. Obrazec Vročanje-PE pooblastitelj odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki prek portala eDavki. Obrazec Vročanje-PE lahko oddajo prek portala eDavki tudi vsi njegovi pooblaščenci, ki imajo pravico za vložitev dokumenta Vročanje-PE. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu za vročanje. To velja za dokumente, ki se elektronsko vročajo in za dokumente, ki se še vročajo v papirni obliki. Če je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo Finančna uprava RS dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložila v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko prevzel z uporabo digitalnega potrdila. Zato dodatno opozarjamo, da zavezanci, ki so del sistema eVročanja, preverijo ali imajo njihovi pooblaščenci za vročanje, potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne bodo mogli prevzeti in bo nastopila fikcija vročitve.

  Sporočite svoj elektronski naslov:
  Podjetja in podjetnike posebej pozivamo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če so elektronski naslov doslej že sporočili npr. za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ni treba ponovno sporočati. Elektronski naslov je potrebno sporočiti prek portala eDavki z obrazcem eVročanje-POS.

  Pravna podlaga:
  Pravna podlaga za eVročanje je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku. To velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVročanje-POS). Dokumente, za katere Finančna uprava RS še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

  eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

  V zvezi s pravno-organizacijsko obliko dolžnika in načinom vročanja dokumentov v postopku izvršbe izpostavljamo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. V primerih, ko je dolžnik fizična oseba, ki opravlja dejavnost, se postopki davčne izvršbe vedno vodijo zoper fizično osebo (v skladu s splošnim pravilom ZGD-1, po katerem posameznik – fizična oseba odgovarja z vsem svojim premoženjem tudi za obveznosti, ki izvirajo iz naslova opravljanja dejavnosti). To pomeni, da je v sklepih o izvršbi dolžnik v vseh primerih (ne glede na vrsto obveznosti, ki se izterjujejo) označen kot fizična oseba in ne kot posameznik, ki opravlja dejavnost. Zato se vročanje dokumentov v postopku izvršbe opravi po pravilih, ki veljajo za vročanje fizičnim osebam. To pomeni, da bo fizična oseba (tudi v primeru opravljanja dejavnosti), sklep o izvršbi prejela v papirni obliki prek pošte, razen če se prostovoljno vključi v sistem eVročanje.

  Podrobnejše informacije v zvezi s tem so objavljene na spletni strani: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/.

  Odnosi z javnostmi,
  Finančna uprava RS

  Fotogalerija

   

  Arhivi