Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: PONOVITEV USPEŠNICE: Seminar »s knjigo«: Pravilna uporaba izhodišč za obračun prejemkov iz delovnega razmerja

  Seminar bo potekal 

  v sredo, 19. 10. 2016, 9:00-14:00

  v dvorani F, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

   

  Kako kakovostno izvajati računovodske storitve za vašega naročnika - pravilna uporaba specifičnih kolektivnih pogodb (KP) in obračun plač, nadomestil, drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov so ključni izzivi, na katere bomo iskali odgovore.

   

   


  Program
  1. Pravne vsebine pomembne za opredelitev stroškov dela – Metka Penko Natlačen
   1. Pogodba o zaposlitvi – od Zakona o delovnih razmerjih do internih aktov delodajalca 
   2. Pomen in odgovornost računovodje za prevzeto naročilo 
   3. Kolektivne pogodbe dejavnosti – uporaba v praksi in njihov pomen 
  2. Ekonomske vsebine pomembne za opredelitev stroškov dela
   1. Predstavitev ekonomskih značilnosti in davčne obravnave posameznih vrst prejemkov v zvezi z delom: plača, osnovna plača, IO/NOP po KP dejavnosti, dodatki, nadomestila, drugi osebni prejemki, povračila stroškov.
  3. Izbrane kolektivne pogodbe dejavnosti (ureditev plačila za delo ter za koga in kdaj velja):
   1. drobno gospodarstvo, 
   2. gostinstvo in turizem,
   3. trgovina,
   4. obrt in podjetništvo.
  4. Praktična orodja za primerjavo ureditev prejemkov v zvezi z delom:
   1. Primerjalni pregled dodatka za delovno dobo po izbranih KP dejavnosti
   2. Primerjalni pregled dodatkov po izbranih KP dejavnosti
   3. Primerjalni pregled NOP po izbranih KP dejavnosti
   4. Primerjalni pregled drugih prejemkov po izbranih KP dejavnosti
   5. Primerjalni pregled povračil stroškov po izbranih KP dejavnosti
   6. Davčna obravnava osebnih prejemkov v zvezi z delom

  Vsebina seminarja

  Na seminarju bomo skozi praktični pristop in s primeri pokazali kako pravilno obračunati posamezne vrste prejemkov iz delovnega razmerja – na podlagi zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe dejavnosti ali davčne uredbe? 
  Izvedeli boste katere vsebine naj vsebujejo pogodbe o zaposlitvi, da jih ob spremembi zakona ali kolektivne pogodbe ne bo treba stalno spreminjati ter kaj mora delodajalec vedeti o uporabi in upoštevanju »boljše pravice« za delavca. 
  Dobili boste usmeritve glede uporabe za delodajalca zavezujoče kolektivne pogodbe dejavnosti. 
  Pripravili smo vam praktična orodja, s pomočjo katerih boste lahko primerjali ureditve prejemkov iz delovnih razmerij po vseh KP gospodarskih dejavnosti. 
  Seznanili se boste z orodji, ki vam lahko pomagajo najbolje zavarovati vašo odgovornost do zahtev naročnikov pri izvajanju storitev, ki presegajo obseg pogodbenega dogovora in tudi s praktičnimi napotki, kako jim pomagati, da preprečijo nepotrebne spore do zaposlenih. 

  Na seminarju prejmete poleg seminarskega gradiva tudi Vodnik po ZDR-1

  Trajanje seminarja
  9.00 - 14.00 (6 šolskih ur) s 30 minutnim s prigrizkom in 15 minutnim odmorom

   

  Komu je seminar namenjen

  Seminar je namenjen računovodjem v srednjih in malih ter mikro podjetjih in izvajalcem računovodskih storitev, ki želijo nadgraditi svoje znanje in ponuditi naročniku še boljšo storitev. 

  Predavateljici

   


  Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom. Je specialistka za individualno in kolektivno delovno pravo. Po večletnem delu v gospodarstvu nadaljuje svoje delo na GZS pri sooblikovanju socialnega dialoga v procesu kolektivnega dogovarjanja. V zadnjih letih se posebej ukvarja z nesodnim reševanja sporov v delovnem pravu po zgledu tujine, kjer se je študijsko izpopolnjevala. Je soavtorica Vodnika po ZDR-1 (GZS, 2013) ter strokovna urednica in soavtorica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014).

   Cvetka Furlan, diplomirana ekonomistka, kolektivna pogajanja spremlja z ekonomskega vidika in skozi prakso večletnih izkušenj v gospodarstvu. Njena specialna znanja se nanašajo na organizacijsko in ekonomsko pripravo ter izvedbo programov za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. S tem ciljem tudi spremlja pogajalski proces in nastajanje novih KP dejavnosti gospodarstva. Je soavtorica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS, 2014).
  Kotizacija
  Cena seminarja je 80,00 EUR + DDV za člane GZS in 110,00 EUR + DDV za ostale.  V ceno je tudi vključena knjiga Vodnik po ZDR-1.

  Ob prijavi dveh (2) ali več udeležencev iz istega podjetja, je drugi in vsak nadaljnji udeleženec iz istega podjetja upravičen do 10 % popusta na kotizacijo. 

  Kotizacijo poravnajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS št. SI56 0292 4001 7841 495, sklic: 00 1100-5251-0019

  Splošni pogoji Poslovne akademije GZS

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi