Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Priprave na izpit in izpit Strokovni vodja računovodskega servisa

  Priprave na izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Za vas smo izbrali nov inovativen način izvedbe priprav z uporabo sodobnega orodja Jollydeck. JollyDeck je učna spletna aplikacija, ki omogoča učinkovito izobraževanje v kratkem časovnem obdobju. Udeleženec je z učno vsebino seznanjen večkrat na različne načine (vprašanja z odgovori prav/narobe in a-b-c-d). Izobraževalni proces je za udeležence tako poučen kot zabaven (odzivi kažejo na več kot 90 % zadovoljstvo uporabnikov). Platformo je razvilo slovensko start-up podjetje v podjetniškem pospeševalniku Wayra v Londonu.

  V ZRS vam nudi možnost, da utrdite znanje o računovodstvu, davkih, pravnih vidikih gospodarskega in finančnega poslovanja ter organizaciji in vodenju računovodskega servisa s pomočjo učne aplikacije.

  Priprave obsegajo več kot 200 strokovnih vprašanj. Učenje z aplikacijo predstavlja odlično pripravo na strokovni izpit za vodjo računovodskega servisa. O razpisanem izpitnem roku je več informacij na voljo tukaj.

  Spletna aplikacija bo v 8-dnevnem obdobju na voljo 24 ur na dan, zato lahko preverjate svoje znanje v izbranem terminu kadarkoli in kjerkoli, ne glede na to, kje je sedež vašega podjetja. Učenje lahko tako prilagodite svojim delovnim obveznostim. Aplikacija omogoča tudi primerjavo osvojenega znanja z drugimi uporabniki programa.

  V aplikacijo se prijavite anonimno, z vzdevkom. Prijavljeni prejmejo navodila za uporabo aplikacije po elektronski pošti.

  Uporaba aplikacije je na voljo po posebej ugodni ceni 65,00 €+ DDV.

  Priprave bodo potekale v obdobju 11.-18. 11. 2016. Vključen je tudi bonus vikend 19.-20. 11. 2016. Rok za prijavo za priprave je 9. 11. 2016.

  Nagrade udeležencem priprav:

  • Uporabnika z najboljšim rezultatom v učni aplikaciji (do vključno 18. 11. 2016 do 24:00 ure) bomo nagradili z brezplačnim opravljanjem izpita za pridobitev naziva strokovni vodja računovodskega servisa na prvem naslednjem izpitnem roku.

  Prijave in odjave sprejemamo do zapolnitve mest z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 10. 11. 2016. Od 11. 11. 2016 naprej ne sprejemamo odjav in ne vračamo že plačanih kotizacij.

  Preizkusite svoje znanje z uporabo sodobnih e-orodij in se hkrati potegujte za lepe nagrade!

  Izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Način preverjanja in ocenjevanja znanja

  Izpit po programu za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« se opravlja pisno, z uporabo računalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

  Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut z enim 15 minutnim odmorom.

  • I. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).
  • II. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Sestaviti mora računovodske izkaze: bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube in davčni obračun. 

  Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz petih tematskih sklopov skupaj in najmanj 50% iz vsakega posameznega sklopa.

  Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

  V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.

  Pogoji za pristop k izpitu

  Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ustrezna izobrazba
  • ustrezne delovne izkušnje

  Obvezne priloge ob prijavi:

  • overjena kopija diplome za dokazilo višješolske izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje (šteje se vsaj deset let ustreznih delovnih izkušenj kot vodja računovodskega servisa oz. najmanj deset let delovnih izkušenj na zahtevnejših strokovnih nalogah v računovodskem servisu)

   ali

  • overjena kopija diplome za dokazilo visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje (šteje se najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva)

  Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki uspešno opravi izpit certifikat, s katerim mu podeli naziv »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

  S certifikatom dokazujete:

  • svoje znanje in kompetence
  • usposobljenost strankam in delodajalcu
  • zavezanost k zadovoljstvu strank
  • nudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjo
  • v kombinaciji z letnim dokazovanjem dodatnega izobraževanja in zavarovanjem poklicne odgovornosti dobite možnost za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije

  Cena izpita: 195,00 EUR + 22 % DDV

  Izpit bo potekal 21. 11. 2016. O natančni uri in učilnici vas bomo obvestili v dneh pred izpitom. Prijave na izpit sprejemamo do 17. 11. 2016 oziroma do zasedbe mest.

  Kandidati pošljejo prijavnico na predpisanem obrazcu in obvezne priloge na naslov:
  GZS - Zbornica računovodskih servisov
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

  Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila ter času in kraju izvedbe izpita.

  Program za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZRS dne 7. 5. 2014.

  Fotogalerija

  Obrazec za prijavo

   

  Arhivi