Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Z Registrom dejanskih lastnikov v boj proti pranju denarja in financiranju terorizma


  Najpozneje do 19. januarja 2018 morajo pravne osebe, vpisane v Poslovni register Republike Slovenije, vpisati podatke o svojih dejanskih lastnikih v aplikacijo Register dejanskih lastnikov na spletnem mestu AJPES. Ukrep je del boja proti korupciji na ravni Evropske unije, pri nas pa ga predpisuje 41. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

  Kdo je dolžan posredovati podatke?

  Obvezen vpis podatkov o dejanskih lastnikih velja za:

  • gospodarske subjekte (gospodarske družbe, zadruge),
  • subjekte, ki nimajo poslovnih deležev (ustanove, društva, zavodi, sindikati, politične stranke, verske skupnosti ipd.),
  • tuje sklade, tuje ustanove in pravne subjekte tujega prava, ki imajo davčne obveznosti iz poslovanja v Republiki Sloveniji. 

  Izjeme, ki jim ni potrebno vpisovati podatkov o dejanskem lastniku so:

  • samostojni podjetniki posamezniki,
  • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (odvetniki, notarji, zasebni zdravstveni delavci ipd.),
  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, kadar je lastnik fizična oseba,
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki. 

  Poslovni subjekti bodo morali v register vpisati naslednje podatke:

  • o pravni osebi: firmo, naslov, sedež, matično številko (samo pri pravnih osebah, ki so vpisane v Poslovni register RS), davčno številko, datum vpisa in izbrisa
  • o dejanskem lastniku: osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčno številko, državljanstvo, višino lastniškega deleža ali drug način nadzora, ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz Registra dejanskih lastnikov

  Novo ustanovljeni poslovni subjekti bodo v prihodnje morali pravilne podatke o lastništvu v Register vpisati v roku 8 dni po vpisu v poslovni ali davčni register Republike Slovenije.

  Zagotavljanje točnosti in dostopnosti podatkov

  Za pravilnost podatkov so odgovorni poslovni subjekti sami. Zakon za primere, ko podatki ne bodo ustrezni, predpisuje denarne kazni. Register bo upravljal AJPES. Podatki bodo le v omejenem obsegu javni, dostop do celotne zbirke podatkov pa bodo imeli zavezanci za izvajanje zakona, nadzorniki ter organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj. 

  Zakaj Register dejanskih lastnikov?

  Namen Registra dejanskih lastnikov, ki ga uvaja Ministrstvo za finance RS, je zagotavljanje transparentnega poslovanja, zmanjševanje korupcijskih tveganja ter onemogočanje zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Slovenija je pri vzpostavitvi tovrstnih ukrepov med najhitrejšimi v Evropski uniji, postopoma pa bomo register povezovali tudi z registri ostalih evropskih držav, saj je mednarodno sodelovanje ključnega pomena za učinkovit boj proti korupciji.

  Obveznost poslovnih subjektov

  Zakon določa, da mora vsak poslovni subjekt zase ugotoviti svojega dejanskega lastnika, ki ga sam vpiše v Register dejanskih lastnikov do 19. januarja 2018. 

  Računovodski servis lahko prevzame za svoje stranke vpis v RDL (torej to, kar morajo posamezni subjekti storiti do 19. januarja 2018) na podlagi ustreznega pooblastila stranke.

  Fotogalerija

   

  Arhivi