Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Digitalizacija računovodskih servisov


  Nenehna pripravljenost na spremembe in priložnosti je ključnega pomena v sodobnem podjetništvu, zato se odločevalci opremljajo z različnimi digitalnimi orodji za spremljanje dinamike trgov ter učinkovitosti poslovnih procesov in uspešnosti poslovanja. Tudi pričakovanja do storitev, ki jim jih nudijo računovodski servisi, so podobna. Hitra odzivnost ter ažurnost, varnost in dostopnost podatkov so pri tem ključnega pomena.

  Slovenska podjetja so pri digitalizaciji poslovanja izjemno uspešna, še posebej v segmentu malih in srednjih podjetij, ki so pri uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij nad povprečjem EU, še posebej pri uporabi elektronskih računov. 

  Med osrednjimi cilji prehoda na digitalizacijo računovodskih storitev, ki smo jih definirali na kongresu Zbornice računovodskih servisov, so:

  • brezpapirno poslovanje s strankami, javnimi inštitucijami in poslovnimi partnerji,
  • strategija digitalne prihodnosti računovodske panoge,
  • pridobivanje znanj in kompetenc računovodij na področjih informacijsko komunikacijskih tehnologij, zakonodaje in praks,
  • sodelovanje in povezovanje na nivoju ponudnikov različnih računovodskih storitev in na nivoju združevanja s strokovnjaki za informacijsko komunikacijske tehnologije, analitiko, gospodarsko pravo in drugih strok,
  • razvoj novih poslovnih modelov in vzpostavljanje preizkusnih okolij z izmenjavo izkušenj in dognanj. 

  Veliko slovenskih računovodskih servisov že nudi online storitve, ki obsegajo obdelavo skeniranih dokumentov, e-bančništvo, elektronsko komunikacijo z državnimi ustanovami in podobno. Nekatera pa se še vedno bojijo, da bosta avtomatizacija in digitalizacija zmanjšali obseg računovodskega dela, a se tu kaže nova priložnost za zaposlovanje analitikov in svetovalcev, ki bodo znali iz velikega obsega poslovnih podatkov razbrati vzorce in odklone. Ti bodo izhodišče za nudenje boljše podpore in poslovnega svetovanja, kar bo izvajalce računovodskih storitev še trdneje povezalo s strankami.

  Fotogalerija

   

  Arhivi