Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Izognite se neuspehu s preudarno izbiro računovodskega servisa


  Ob izteku starega in začetku novega leta so gospodarske družbe in samostojni podjetniki skladno z Zakonom o gospodarskih družbah dolžni pripraviti letno poročilo, katerega vsebina je odvisna od velikosti podjetja.

  Letno poročilo lahko pomembno vpliva na vaše prihodnje poslovanje, zato je ključnega pomena, da ga pripravi strokovno podkovan in kakovosten računovodski servis, ki mu lahko zaupate, da je vse poslovne dogodke pravilno evidentiral, pripravil vsebinsko pravilne računovodske izkaze in pravilno obračunal vse davčno priznane stroške. V skladu z veljavno zakonodajo je za poslovanje podjetja in vsebino računovodskih izkazov namreč odgovoren direktor. 

  Kakšne posledice ima lahko nepravilno pripravljeno letno poročilo o poslovanju?

  Z letnim poročilom minulega poslovnega leta boste nastopali na javnih razpisih, pred poslovnimi partnerji, pri banki in ostalih uporabnikih poslovnih informacij, ki so v Sloveniji praviloma javno dostopne. Zato je pravilno pripravljeno letno poročilo o poslovanju zelo pomembno, kot je tudi pomembno, da se direktorji zavedajo, da s podpisom prevzemajo odgovornost za točnost podatkov. 

  Primeri posledic nepravilno pripravljenih letnih poročil o poslovanju:

  • banke vam dajo nižjo bonitetno oceno in s tem manj posojila po višji obrestni meri, v najslabšem primeru pa vam prošnjo za posojilo lahko celo zavrnejo,
  • slabše bonitetne ocene, ki jo vidijo poslovni partnerji,
  • če kandidirate na različnih razpisih za sredstva, vas komisija za preverjanje uspešnosti lahko zavrne zaradi slabega finančnega položaja ali nezadoščanja osnovnim kazalcem uspešnosti, kot je na primer dodana vrednost na zaposlenega.
  Preudarna izbira računovodskega servisa za izogib nepravilnostim

  Kot smo že omenili, ste za točnost podatkov v bilanci stanja in drugih poslovnih izkazih, odgovorni direktorji podjetij. Računovodski servisi pa morajo upravičiti vaše zaupanje in se z nenehnim izobraževanjem zaposlenih ter brezkompromisno kakovostjo truditi, da se napakam izognejo.

  Odnos med podjetjem in računovodskim servisem ne bi smel temeljiti le na beleženju poslovnih dogodkov in davčni optimizaciji. Dober računovodja vam bo znal na podlagi informacij o vašem poslovanju tudi svetovati ter vas usmerjati in opozarjati na morebitne ovire in nevarnosti. 

  Zato se pri izbiri računovodstva ne osredotočajte le na ceno storitev, ampak se pozanimajte tudi o strokovnosti in referencah. Preudarno izbran računovodski servis podjetju zagotavlja varnost, zaupnost podatkov in nasvete za uspešno poslovanje. 

  Da bi vam olajšali iskanje primernega računovodskega servisa, smo pripravili brezplačno e-knjigo z 10 vprašanji, ki jih lahko zastavite kandidatom. Pomagala vam bodo izbrati zanesljivega partnerja pri uspešnem vodenju vašega podjetja. 

  Fotogalerija

   

  Arhivi