Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Otroški dodatek tudi za družine iz 7. in 8. dohodkovnega razreda


  Konec lanskega leta je številne slovenske starše razveselila novica z Ministrstva za delo, dom, družino, socialne zadeve in enake možnost (MDDSZ), da bodo od 1. januarja 2018 do izplačila otroškega dodatka upravičene tudi družine, ki spadajo v 7. in 8. dohodkovni razred.

  Zaradi ugodne gospodarske klime je Vlada RS sprostila vrsto varčevalnih ukrepov na področju socialnih transferjev, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Med drugim so razširili število otrok, ki so upravičeni do subvencije malice in kosila, ponovno uvedli izplačila pomoči ob rojstvu otroka v višini 280 EUR in podaljšali očetovski dopust z nadomestilom na 30 dni. 

  Od prvega januarja je tako do otroškega dodatka poleg prejšnjih 249.000 upravičenih dodatnih 50.000 otrok, povprečna višina dodatka pa znaša 76 EUR na otroka. 

  Kako se določa višina otroškega dodatka? 

  Višino otroškega dodatka je odvisna od uvrstitve družine v enega od osmih dohodkovnih razredov, ki so določeni v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. 

  Višina otroškega dodatka glede na povprečni mesečni dohodek na osebo (vir: e-uprava.gov.si):

  Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v %) Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v EUR) Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v EUR)

   

   

  1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
  1 do 18 %

  114,31

  125,73

  137,18

  114,31

  125,73

  137,18

  2

  nad 18 % do 30 %

  97,73

  108,04

  118,28

  97,73

  108,04

  118,28

  3

  nad 30 % do 36 %

  74,48

  83,25

  91,98

  74,48

  83,25

  91,98

  4

  nad 36 % do 42 %

  58,75

  67,03

  75,47

  58,75

  67,03

  75,47

  5

  nad 42 % do 53 %

  43,24

  50,45

  57,63

  43,24

  50,45

  57,63

  6a

  nad 53 % do 56 %

  30,44

  38,10

  45,71

  30,44

  38,10

  45,71

  6

  nad 56 % do 64 %

  30,44

  38,10

  45,71

  43,44

  51,10

  71,17

  7

  nad 64 % do 82 %

  22,83

  30,44

  38,10

  28,83

  36,44

  49,65

  8

  nad 82 % do 99 %

  19,88

  27,50

  35,11

  22,88

  30,50

  39,89


  Primeri:

  • Dva starša z enim otrokom:
   Če starša skupaj zaslužita neto med 1.998 € in 2.534 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2.534 € in 3.060 €, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.
  • Dva starša z dvema otrokoma:
   Če starša skupaj zaslužita neto med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 €, pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

  Pravico do otroškega dodatka starši uveljavite pri centru za socialno delo v občini stalnega bivališča z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Priznana je največ za dobo enega leta, po tem času je treba ponovno oddati vlogo v mesecu, v katerem se izteče pravica do otroškega dodatka. Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji zanjo.

  Fotogalerija

   

  Arhivi