Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Uporabniki računovodskih storitev najbolj cenijo kakovost, odzivnost in natančnost


  Zbornica računovodskih servisov je med različnimi pravnimi osebami pred časom izvedla e-raziskavo o zadovoljstvu s ponudniki računovodskih storitev. Nekaj rezultatov ankete je še danes aktualnih, saj nam lahko pomagajo pri oblikovanju ponudbe po meri strank, računovodskim servisom pa pridobiti zveste poslovne partnerje, ki bodo zadovoljni z njihovimi storitvami in podporo.

  Iz zbranih podatkov smo lahko razbrali, da so se stranke za računovodske storitve največkrat odločale na podlagi priporočil. Kriteriji, ki so bili odločilni za izbiro ponudnika, so bili kakovost storitev, odzivnost, natančnost pri izvedbi in poznavanje zakonodaje. Neizpolnjevanje teh pogojev je bilo poleg cene storitev tudi največkrat navedeno kot razlog za menjavo servisa. 

  79,7 % anketirancev je uporabljalo storitev računovodskih servisov. Med uporabniki so bili najbolj zastopani samostojni podjetniki in podjetja z enim do petimi zaposlenimi. Če vprašani niso sodelovali s ponudniki računovodskih storitev, so kot razlog za to navedli premajhen obseg dela (43,8) ali mnenje, da so cene zanje previsoke (39,2 %). Slabe izkušnje ali nezaupanje sta bila razloga le v 9,5 oziroma 7,4 % primerih. 

  Večina strank (78 %) je računovodske servise izbirala na osnovi priporočil. Ponudbe so bile odločilne le za 7,9 % iskalcev. Še manj se jih je za ponudnike odločilo zaradi spletne predstavitve (1,7 %). 

  Največ pomena so pripisali kakovostni izvedbi računovodskih storitev, natančni izvedbi storitev in poznavanju zakonodaje. Cena storitev je bila šele na četrtem mestu, za njo pa zaupanje, da servis razmišlja za podjetje ter obveščanje o novostih in spremembah, na zadnjem mestu pa obrazložitev vsebin, ki zanimajo pravne osebe. 

  Zanimiv je podatek, da je kar tretjina (34,6 %) pravnih oseb, ki uporabljajo računovodske storitve, v preteklosti že menjala ponudnika. Najpogosteje so bili razlogi za to nenatančnost, napake, slaba kakovost in nezanesljivost (31,3 %) ter cena, stroški in neustrezno zaračunavanje (30 %). Sledili so nestrokovnost, neznanje, neprofesionalizem (16,1 %) , neažurnost, neodzivnost in neangažiranost (16,1 %) ter slabo svetovanje, slab odnos in neprijaznost (10,4 %). 

  Kljub visokemu odstotku pravnih oseb, ki so ponudnika računovodskih storitev že zamenjale, pa jih kar 59,6 % zatrdilo, da bodo ostali zvesti svojim trenutnim izvajalcem, s katerimi so bili zadovoljni. Da bodo verjetno ostali zvesti je menilo 25,9 % strank, le 4,7 % pa jih je razmišljalo o novem ponudniku.

  Stranke so bile najbolj zadovoljne z naslednjimi vidiki storitev računovodskih servisov:

  • prijaznostjo,
  • odzivnim časom pri reševanju težav,
  • kakovostjo storitev,
  • poznavanjem zakonodaje,
  • natančnostjo pri izvedbi storitev,
  • obrazložitvijo vsebin,
  • časom, ki so jim ga namenili.

  Manj pomembni dejavniki so bili zaupanje, da ponudnik storitev razmišlja za podjetje, obveščanje o pomembnih novostih in spremembah ter cena storitev. 

  V raziskavi je sodelovalo 1397 naključno izbranih pravnih oseb*:

  • 698 družb z omejeno odgovornostjo,
  • 639 samostojnih podjetnikov posameznikov,
  • 60 drugih pravnih oseb različnih organizacijskih oblik. 

  *Iz raziskave smo izločili srednja in mala podjetja z letnim prometom nad 25.000 EUR in več kot 50 zaposlenimi, velika podjetja ter SKD dejavnost 69.200.

  Fotogalerija

   

  Arhivi