Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine je objavil javni vabili

   

  Javno vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR)

  Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine vabi vse knjigovodje in računovodje, vpisane v register računovodske poklicne skupine, k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).

  Pisni izpit bo potekal 21. novembra 2018. O natančnem času in kraju opravljanja izpita bodo kandidati obveščeni najmanj 15 dni pred dnem, določenim za pisni del izpita. Izpit se izvede, če je prijavljenih vsaj 10 ustreznih kandidatov.

  Na spletni strani odbora je objavljen nabor vprašanj in opis izpitne naloge.

  Kandidati pošljejo prijavo za opravljanje izpita najkasneje do 2. novembra 2018 na elektronski naslov odbora (info@oprps.org). Prijavo pošljejo na obrazcu (priloga 1), predpisanim s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita za pridobitev strokovnih nazivov certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).

  Cena izpita je 220 € (DDV vključen v ceno).

   

  Javno vabilo k opravljanju izpita za vpis v register knjigovodja/računovodja po prehodnih določbah 13. člena Pravilnika o pridobitvi in ohranjanju nazivov v računovodski poklicni skupini

  Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine vabi vse, ki se želijo skladno s 13. členom Pravilnika o pridobitvi in ohranjanju nazivov v računovodski poklicni skupini vpisati v register knjigovodja/računovodja, k opravljanju preverjanja znanja.

  Pisni izpit bo potekal 21. novembra 2018. O natančnem času in kraju opravljanja izpita bodo kandidati obveščeni najmanj 15 dni pred dnem, določenim za pisni del izpita. Izpit se izvede, če je prijavljenih vsaj 10 ustreznih kandidatov.

  Kandidati pošljejo prijavo za opravljanje izpita najkasneje do 2. novembra 2018 na elektronski naslov odbora (info@oprps.org). Prijavo pošljejo na obrazcu (priloga 1a), predpisanim s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita za pridobitev strokovnih nazivov certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR).

  Cena izpita je 150 € (DDV vključen v ceno).

  Fotogalerija

   

  Arhivi