Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Posvet ZRS: Pregled Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih storitev in storitev davčnega svetovanja

  Zbornica računovodskih servisov
  za člane ZRS organizira

  posvet na temo Pregleda Smernic za izvajanje ZPPDFT
  v sredo, 14. novembra 2018,
  od 9.00 do 12.30 ure
  v dvorani C v 1. nadstropju GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

  ZPPDFT-1 je implementiral direktivo o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma, ki med drugim med „pooblaščene subjekte“, tj. po naše „zavezance“ šteje tudi revizorje, zunanje računovodje in davčne svetovalce.

  Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je 21. avgusta 2018 objavil nove 

  Namen posveta 

  je podrobneje predstaviti smernice ter razložiti posamezna opravila zavezancev. Pregledali in komentirali bomo tudi indikatorje za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja in financiranja terorizma.
  Posvet je namenjen samo članom Zbornice računovodskih servisov.

  Vsebina posveta

  1. Splošno o pranju denarja in financiranju terorizma 
  2. Naloge in obveznosti zavezancev po ZPPDFT-1
  3. Ocena tveganja 
  4. Imenovanje pooblaščenca in namestnikov 
  5. Pregled stranke 
   1. kdaj ni potreben
   2. običajni pregled stranke
   3. poglobljeni pregled stranke (politično izpostavljene osebe) 
   4. poenostavljeni pregled stranke
  6. Sporočanje predpisanih podatkov Uradu 
  7. Strokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole
  8. Zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje z ZPPDFT-1 predpisanih evidenc 
  9. Indikatorji 

  Predavateljica

  Maja Bohorič Rade

  je davčna svetovalka v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o. Od leta 2009 aktivno sodeluje v delovni skupini ZRS z UPPD za pripravo smernic.

  Trajanje

  sreda, 14. november 2018, 9:00 -12:30 (4 šolske ure z enim 30-minutnim odmorom).

  Kotizacija

  Posvet je brezplačen za člane ZRS. 

  Prijave in odjave

  Prijavite se s prijavnim obrazcem na dnu objave. Prijave sprejemamo do 12. 11. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.

  Odjava prijavljenih udeležencev z dogodka, brez finančnih posledic, je mogoča le v pisni obliki na naslov zrs@gzs.si najkasneje v ponedeljek, 12. novembra 2018 do 10:00. V primeru, da udeleženec sodelovanja na dogodku ne odpove v navedenem roku in obliki, mu organizator dogodka zaračuna 15,00 EUR + DDV režijskih stroškov (na posameznega udeleženca).

  Posebna priložnost

  Člani ZRS bodo lahko na posvetu ZRS po ugodnejši ceni naročili vzorce notranjih aktov.

  Fotogalerija

   

  Arhivi