Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Najbolj brane vsebine ZRS v letu 2018

  V letu 2018 so bile najbolj brane vsebine na spletni stran ZRS:

  1. Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev >> 
   Računovodski servisi so na ZRS poslali izjavo izvajalca računovodskih storitev in pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.
  2. Varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov >>
   Računovodski servisi so na podlagi pogodbenega sodelovanja s strankami obdelovalci osebnih podatkov. Za člane ZRS je bil zato organiziran brezplačen posvet in pripravljeni vzorci dokumentov. 
  3. Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma >>
   Zavezanci po ZPPDFT-1 tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev. Za člane ZRS je bil zato organiziran brezplačen posvet in pripravljeni vzorci dokumentov. 
  4. Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev >>
   Tipska pogodba s protokolom natančneje opredeljuje medsebojne obveznosti izvajalca in naročnika. 
  5. Zavarovanje poklicne odgovornosti >>
   ZRS je v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnica SAVA d.d. S to pogodbo so prvič do sedaj, jasno in pregledno določeni pogoji zavarovanja, ki so usklajeni s poslovnimi aktivnostmi članov ZRS.
  6. Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije >>
   V katalogu so predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije.
  7. Standard izvajalcev računovodskih storitev >> 
   Namen standarda je opredeliti osnovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec pri opravljanju dejavnosti. Standard opredeljuje osnovne pogoje za kakovost izvedbe storitev, zagotavljanje ustreznega kadra, delovnega okolja in ustreznega odnosa do naročnikov.
  8. Pravilnik o primopredaji knjigovodskih listin in poslovnih knjig >>
   Pravilnik določa postopke in roke za primopredajo dokumentacije v primerih, ko naročnik zamenja računovodski servis.

  Fotogalerija

   

  Arhivi