Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Objavljen je javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela


  Na voljo je dobrih 3,6 milijona evrov za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve ali je njihova zaposlitev ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

  Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 21. decembra 2018 na spletni strani in v Uradnem listu RS (št. 82/2018) objavil javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022«. Ukrepi in celovita podpora, v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, bodo vključenim osebam omogočili lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in s tem preprečili njihovo brezposelnost.

  Na razpis se do 7. 2. 2019 lahko prijavi projektno partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb. Prijavitelj in vsak projektni partner morajo imeti sedež v Republiki Sloveniji, in sicer v tisti kohezijski regiji, v kateri bodo izvajali projektne aktivnosti in morajo biti ustanovljeni vsaj eno leto pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis.

  Izbrana in sofinancirana bosta dva projekta (dve projektni partnerstvi) za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe, eden za vzhodno Kohezijsko regijo in eden za zahodno. Izjema je statistična regija Podravje, saj se na podlagi Zakona o urejanju trga dela v njej že izvajajo ukrepi za presežne delavce. Vsako projektno partnerstvo bo tako za projekt izvajanja aktivnosti za osebe, ki so pred izgubo zaposlitve, prejelo polovico sredstev, torej 1,8 milijona evrov.

  Ciljna skupina so zaposleni, ki so pred izgubo zaposlitve ali je njihova zaposlitev ogrožena. Gre za osebe, ki so s strani delodajalca prejele redno odpoved zaposlitve in zanje teče odpovedni rok, osebe, za katere je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali osebe, ki so zaposlene za določen čas in imajo do izteka pogodbe o zaposlitvi še tri mesece. Do vključitve v ukrepe bodo upravičene tudi osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence oz. karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.

  Projektno partnerstvo bo v okviru izvajanja programa sodelovalo s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovilo potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. Izbrani projektni partnerstvi bosta izvajali aktivnosti za razvoj kariere in kompetenc vključenih oseb. Aktivnosti na področju razvoja kariere bodo usmerjene v izvedbo informiranja, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd. Za razvoj kompetenc bo projektno partnerstvo skrbelo z izvajanjem usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc, v skladu s potrebami na trgu dela. 

  Potencialni prijavitelji se lahko v četrtek, 17. 1. 2019, ob 10. uri v prostorih sklada (Dunajska 20, Ljubljana) udeležijo informativne delavnice o javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022, na kateri bosta predstavljeni vsebina in dokumentacija javnega razpisa.

  Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi