Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Slovensko gospodarstvo konec leta 2018


  Različni kazalci kažejo, da je bilo leto 2018 za slovensko gospodarstvo uspešno. Dobri rezultati so posledica ukrepov za stabilizacijo gospodarskih razmer, postopne krepitve gospodarskega cikla, pospešitve produktivnosti in izboljšanja konkurenčnosti v zadnjih dveh letih.

  Gospodarsko razpoloženje je bilo decembra kar 12,3 odstotne točke boljše od dolgoletnega povprečja oziroma najboljše v zadnjih 10 letih. Kljub malce znižanemu zaupanju v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu se je znatno zvišalo zaupanje v storitvenih dejavnostih, trgovini na drobno in med potrošniki. (vir: stat.si)

  Bruto domači proizvod (BDP) je bil v tretjem četrtletju lanskega leta za 4,8 odstotka višji kot v enakem obdobju leta 2017, v treh četrtletjih pa za 4,5 odstotka višji kot v treh četrtletjih 2017 (vir: stat.si). Po prvih desetih mesecih je imel državni proračun 748,5 milijona evrov presežka, prihodki državnega proračuna pa so dosegli 8,22 milijarde evrov, kar je 12,3 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2017. Po mnenju finančnega ministra naj bi celoletni proračunski presežek dosegel 0,3 odstotke BDP. S tem naj bi zmanjšali javni dolg, za zmanjšanje strukturnega primanjkljaja pa bomo potrebovali še kakšno leto več. 

  Celotno gospodarstvo je v tretjem četrtletju ustvarilo presežek v vrednosti 1.079 milijard EUR oziroma 9,1 odstotka BDP, kar je 140 milijard več kot v tretjem četrtletju 2017. Gre za najvišji četrtletni presežek doslej. (vir: stat.si)

  Rast izvoza in uvoza se je v tretjem četrtletju 2018 malce upočasnila v primerjavi z zadnjimi dvemi leti. Izvoz blaga in storitev se je povečal za 5,7 odstotkov, uvoz pa za 4,3 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

  V primerjavi z enakim obdobjem leta 2017 se je za 3,5 odstotke povečalo tudi domače trošenje (vir: stat.si). Končna potrošnja se je povečala za 0,7 odstotka, bruto investicije, na katere so najbolj vplivale investicije v osnovna sredstva in spremembe zalog, pa so se povečale za 13,4 odstotka. Končna potrošnja gospodinjstev je bila enaka kot v istem četrtletju 2017. Za 12 odstotkov so se povečale bruto investicije v osnovna sredstva, kot so zgradbe in objekti ter stroji in oprema. Posebej izrazito so se povečale investicije v nestanovanjske objekte in transportno opremo.

  Presežek sektorja država je v prvih devetih mesecih leta 2018 skupaj znašal 259 milijonov EUR, kar je 0,8 odstotka BDP. Prihodki od socialnih prispevkov so bili v primerjavi z istim obdobjem leto poprej višji za 6,4 odstotke, skupni davčni prihodki pa za 7,3 odstotke. Najizraziteje so se povečali prihodki iz tekočih davkov na dohodke in premoženje in prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz. Velik delež so prispevali tudi nedavčni prihodki, predvsem od udeležbe države pri dobičku in dividendah nefinančnih družb. 

  Konsolidirani bruto dolg države je ob koncu tretjega četrtletja znašal 32.157 milijonov EUR oziroma 71 odstotkov BDP, kar je 151 milijonov EUR manj kot ob koncu drugega četrtletja. (vir: stat.si)

  V tretjem četrtletju 2018 je bilo zaposlenih 1.022.053 oseb, kar je 2,8 odstotka več kot v enakem času leto poprej. Največ se jih je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil v primerjavi s tretjim četrtletjem 2017 višji za 4,6 odstotka.

  Kljub opaznemu poslabšanju v sredini leta 2018 se je razpoloženje potrošnikov decembra 2018 zvišalo že tretji mesec zapored. Glede na november se je izboljšalo za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bilo višje za 16 odstotnih točk. Na zvišanje so vplivala optimistična pričakovanja glede števila brezposelnih in gospodarskega stanja v državi. Izboljšalo se je tudi pričakovanje glede varčevanja, na isti ravni pa je ostalo pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvih. (vir: stat.si)

  Fotogalerija

   

  Arhivi