Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Sodna praksa v primerih, kjer nastopajo računovodski servisi

  Naročniki računovodskih storitev se na računovodske servise zanašajo, da jim bodo s svojim znanjem in izkušnjami stali ob strani, jih opozarjali na ovire in pomagali najti najbolj varno pot do cilja. Včasih so pričakovanja strank nerealna ali celo nezakonita, poznamo pa tudi primere, ko izvajalci računovodskih storitev nenamerno ali namerno kršijo norme in standarde svojega poklica.

  Da bi dobili bolj jasno sliko o odločitvah slovenskih sodišč v primerih, v katerih so udeleženi računovodski servisi, in hkrati identificirali možne pasti, na katere morajo biti izvajalci računovodskih storitev pozorni pri sklepanju pogodb, smo v sodelovanju z odvetniško družbo Jerman & Bajuk pripravili analizo dosedanje sodne prakse na tem področju. Analiziranih je 91 sodb in sklepov s področja civilnih in gospodarskih sporov ter 203 sodbe s področja kazenskih zadev. V analizi, ki je dostopna članom Zbornice računovodskih servisov. V analizi je izpostavljenih 19 primerov, ki se vsebinsko nanašajo na izvrševanje računovodskih storitev, ali pa so z njimi povezane.

  Zbirka primerov sodne prakse je zanimiva kot opozorilo, kam vse lahko zaidejo odnosi med računovodskimi servisi in strankami. V njih lahko prepoznamo izvajalce računovodskih storitev, ki sledijo navodilom svojih strank in v njihovem imenu prirejajo poslovno dokumentacijo, takšne ki stranke napeljujejo k tovrstnim kaznivim dejanjem, pa tudi primere malomarnosti z manjšimi ali večjimi posledicami. Opazen pa je tudi pojav postopkov, v katerih stranke zavajajo računovodske servise s poneverjenimi listinami ali pa jim poskušajo naprtiti krivdo za napake, ki so bile storjene izven njihovih pristojnosti.

  Računovodski servisi pri svojem poslovanju prevzemajo visoko raven odgovornosti za pravilnost, ažurnost ter profesionalno izvrševanje svojih nalog in dolžnosti. Ob izpolnjevanju različnih želja oziroma zahtev svojih strank po 'kreativnih' rešitvah pa se lahko hitro znajdejo na drugi strani meje dopustnega in zakonitega. Pred tovrstnimi situacijami se je najlažje zavarovati s podpisom pogodbe o sodelovanju, v kateri sta jasno opredeljena obseg dela in obveznosti izvajalca računovodskih storitev.

  Poleg natančno definirane pogodbe o sodelovanju, ZRS v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. svojim članom omogoča tudi sklenitev zavarovanja poklicne odgovornosti. Z njim boste zaščiteni, če pride do odškodninskih zahtevkov ali drugih neprijetnih finančnih posledic, ki bi jih lahko povzročili s strokovnimi napakami.

  Zavarovalni program obsega: 

  • zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti iz registrirane dejavnosti ter dodatno zavarovalno kritje za stroške ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja, 
  • kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje, kjer je plačnik premije in upravičenec do zavarovalnin delodajalec),
  • nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti,
  • prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

  Ugodnosti iz zavarovanja poklicne odgovornosti lahko koristite pri:

  • kršitvah izpolnitvenih rokov,
  • plačilu kazni in glob,
  • določilu kršitve iz naslova malomarnosti,
  • sistemu bonus/malus. 

  Več informacij o zavarovanju poklicne odgovornosti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi