Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Prvi delni rezultati raziskave o digitalizaciji računovodskih podjetij

  Digitalizacija močno vpliva na mala in srednje velika računovodska podjetja (SMP), ki se morajo ves čas prilagajati hitrim spremembam na področju naprednih tehnologij. Ker so kadrovsko in finančno pogosto zelo omejena, težko sledijo trendom, kaj šele, da bi se nanje lahko pravočasno odzivala. Ravno to jih lahko ovira pri rasti, saj jim digitalizacija omogoča večjo konkurenčnost, dostop do globalnih trgov in boljšo komunikacijo s strankami.

  Evropska zveza računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (EFAA) je zato kot prvi korak pri spodbujanju digitalizacije predstavila orodje DCMM™ (Digital Competency Maturity Model). Z njim lahko podjetja sama ocenijo svoje digitalne kompetence in prepoznajo področja, kjer so močnejša ali šibkejša. To bo tudi podlaga za načrtovanje izboljšav in doseganje višje stopnje digitalne zrelosti.

  O vprašalniku DCMM™

  Vprašalnik DCMM™ je razdeljen v tri sklope. A in B sta skupna, sklop C pa se razlikuje glede na to, ali gre za revizorsko podjetje (C1), računovodsko podjetje (C2) ali podjetje, ki pokriva obe področji (C1 in C2):

  • sklop A: ocenjuje raven avtomatizacije notranjih procesov podjetja
  • sklop B: ocenjuje razpoložljivost kvalificiranih kadrov in razvoj talentov z digitalnimi kompetencami
  • sklop C: ocenjuje raven avtomatizacije računovodskih oziroma revizijskih postopkov in opravljenih storitev

  Na podlagi odgovorov je podjetje razvrščeno v razred 1, 2 ali 3:

  • razred 1: podjetje je v začetni fazi sprejemanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (ITK), če ne bo nemudoma sprejelo ukrepov za nadgradnjo digitalnih kompetenc, bo zaostalo za konkurenco
  • razred 2: podjetje je doseglo napredek pri sprejemanju ITK, a se bo moralo za višjo raven še prilagoditi
  • razred 3: podjetja, ki v svojih delovnih procesih polno uporabljajo ITK in se lahko posvetijo nadaljnji optimizaciji s tehnologijami kot sta umetna inteligenca in veriženje blokov.

  Podjetja lahko svoje rezultate uvrstijo v bazo odgovorov ostalih sodelujočih, s čimer EFAA pridobi več podatkov o stanju digitalizacije med malimi in srednje velikimi računovodskimi podjetji.

  Rezultati

  Raziskava o digitalizaciji še poteka, zato so rezultati delni. Od njenega začetka 2. septembra do 31. decembra 2019, je rezultate prispevalo 520 podjetij iz 15 držav (sodelujočih je bilo veliko več, a se niso odločili za vpis rezultatov v bazo). Iz Slovenije je podatke prispevalo 13 podjetij.

  Dosedanji rezultati kažejo, da je večina podjetij že digitalizirala svoje notranje procese (v povprečju so dosegla 16,1 točk od 22 možnih), precej slabše pa so se odrezala pri razpoložljivosti digitalno kompetentnih kadrov (6,5 od 11 možnih točk) in avtomatizaciji svojih storitev (6,3 od 15 točk).

  Fotogalerija

   

  Arhivi