Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: SID banka: Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19

  SID banka obvešča, da je v okviru neposrednega financiranja podjetij na SID banki že na voljo 50 milijonov evrov za kredite, ki so namenjeni predvsem velikim, ter tudi malim in srednjim podjetjem za obdobje naslednjih 6 mesecev in sicer za zagotavljanje likvidnosti ter ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem ukrepov zaradi širjenja SARS-CoV-2. 

  Podjetja lahko v okviru programa neposrednega financiranja za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19 prejmejo kredite v višini od 100.000 € do 7 milijonov €, v primeru, da imajo status MSP oziroma v primeru velikih podjetij do 12 milijonov €. Odlikuje jih ugodna obrestna mera, ki je praviloma nižja od tržnih (status pomoči de minimis) z ročnostjo od 2 do 12 let. Podjetje mora zadostiti tudi pogojem, da podjetje ni v postopku zaradi insolventnosti, je razvrščen najmanj v bonitetni razred B- po metodologiji SID banke, ima dva zaposlena, posluje najmanj dve poslovni leti ter hkrati izpolnjuje tudi druge pogoje novega zakona ZIUOPOK. Več informacij o kreditu prejmete na naslednji povezavi: https://www.sid.si/velikapodjetja/ neposredno-financiranje-podjetij-za-olajsanje-poslovanja-v-casu-epidemije-covid-19 

  V naslednjem tednu bo SID banka objavila tudi nov program neposrednega financiranja, MSP9, ki bo namenjen izključno samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam. Sredstva kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € z ročnostjo od 2 do 12 let bodo podjetniki lahko namenili kritju celotnih stroškov poslovanja.

  Več informacij

  Fotogalerija

   

  Arhivi