Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Članek ZRS: Izobraževanje za poklic računovodje

  Računovodski servisi so med najpomembnejšimi poslovnimi partnerji podjetij, saj jim poleg vodenja poslovnih knjig nudijo tudi nasvete za učinkovitejše poslovanje, podporo pri sprejemanju pomembnih odločitev in varnost pomembnih poslovnih podatkov. Za vse je potrebnega veliko znanja, zato se morajo zaposleni v računovodskih servisih nenehno izobraževati in izpopolnjevati.

  Izbira zanesljivega računovodskega servisa, ki bo podjetju zagotavljal kakovostne in strokovne storitve, zato ne sme biti osnovana zgolj na cenah ponudbe. Izvajalci, ki z nizkimi cenami privabljajo podjetja, primanjkljaj namreč prihranijo tudi pri izobraževanju zaposlenih in varnostni programski opremi. Na kratek rok se takšno sodelovanje zdi zelo ugodno, dolgoročno pa strokovno bolj podkovani računovodje lahko s svojimi nasveti in znanjem pomagajo podjetju hitreje rasti in učinkoviteje poslovati.

  Računovodski servisi, ki svojim strankam zagotavljajo storitve na najvišji ravni, zaposlujejo kakovosten kader in veliko vlagajo v razvoj znanja svojih zaposlenih. Pri tem jim pomagamo tudi na Zbornici računovodskih servisov, saj svojim članom nudimo razne oblike izobraževanja in izmenjave pridobljenih veščin, strankam pa s seznamom računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, Katalogom certificiranih računovodskih servisov in Registrom računovodske poklicne skupine omogočamo izbiro strokovnih ponudnikov računovodskih storitev.

  V zadnjih letih Poklicni barometer za Slovenijo v računovodski dejavnosti kaže primanjkljaj po kandidatih za delovna mesta Strokovnjaki za računovodstvo in revizijo ter ravnovesje med številom prostih delovnih mest in številom kandidatov pri uradnikih v računovodstvu in knjigovodstvu.

  Pridobitev izobrazbe

  V računovodstvu se lahko zaposlite že s srednjo strokovno izobrazbo poslovno-finančne, trgovske ali administrativne smeri, vodja računovodstva pa mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri. Na višješolskih ustanovah po vsej Sloveniji lahko v programih, prilagojenih tudi odraslim udeležencem, pridobite višjo formalno izobrazbo, nacionalno poklicno kvalifikacijo pa lahko opravite pri eni od pooblaščenih izobraževalnih ustanov.

  Računovodje, ki imajo visokošolsko izobrazbo, aktivno obvladajo slovenski jezik in imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva, se lahko pri Zbornici računovodskih servisov prijavijo k opravljanju izpita za pridobitev naziva Strokovni vodja računovodskega servisa. Če je vsaj en od zaposlenih uspešno opravil ta izpit, se računovodski servis ob izpolnjevanju dodatnih pogojev lahko vpiše v Katalog certificiranih računovodskih servisov. Vzpostavili smo ga zato, da bi uporabnikom računovodskih storitev pomagali izbrati ponudnike, na katere se lahko zanesejo glede strokovnosti in kakovosti storitev.

  Fotogalerija

   

  Arhivi