Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Članek ZRS: Vloga računovodij v kriznem času

  Epidemija covid-19 je ponovno v polnem razmahu, njene posledice za gospodarstvo pa je ta trenutek težko predvideti in oceniti. Prva polovica leta 2020 je bila za mnoga podjetja strašanski izziv, ki je za seboj pustil tudi nekaj žrtev. Komaj smo si malce opomogli, se nam dogaja nov val epidemije, z njim pa tudi novi zaostreni ukrepi, ki bodo že drugič letos zaustavili mnoge gospodarske panoge. Gotovo je, da živimo v času hude preizkušnje, na kakršno se je težko pripraviti in ki bo od marsikoga zahtevala temeljite spremembe in prilagoditve poslovne poti.

  Vloga računovodij kot svetovalcev, ki podjetjem stojimo ob strani in jih usmerjamo mimo najrazličnejših ovir, je v tem času še bolj poudarjena in še bolj pomembna. Kljub temu, da smo v popolnoma neobičajni in nepredvidljivi situaciji, morajo vodstveni kadri sprejemati pomembne odločitve, ki lahko usodno vplivajo na prihodnost podjetij. Pri tem jim lahko pomagamo s svojim znanjem, izkušnjami, budnim spremljanjem informacij in prilagodljivostjo izrednim razmeram.

  Prvi korak na poti do rešitev je ocena stanja. Podjetja se morajo zavedati, kako dobro so pripravljena na tveganja tako s stališča notranje organizacije kot tudi s finančnega stališča. Predvideti je treba različne scenarije razvoja krize in oceniti, koliko časa in pod kakšnimi pogoji lahko poslujejo v vsakem od njih. Pri tem bodo v prednosti podjetja, ki z računovodstvi tesno sodelujejo dlje časa, saj jih računovodje že dobro poznajo in imajo zelo odličen pregled nad stanjem in odzivnostjo na izredne okoliščine.

  Izvajalci računovodskih storitev moramo imeti tudi dober pregled nad hitro spreminjajočimi se informacijami o epidemiji in ukrepih države za podporo gospodarstvu. Prepoznati moramo različne oblike pomoči, ki bi podjetjem lahko pomagale prebroditi težavno obdobje, hkrati pa razmišljati tudi o tem, kakšno breme bi lahko predstavljale v času okrevanja. Pomembno je tudi, da znamo vse take dogodke pravilno obravnavati, kar je bila tudi ena od tem letošnjega Kongresa izvajalcev računovodskih storitev.

  Hkrati z reševanjem krvavečih ran podjetja, pa moramo strateško načrtovati tudi okrevanje in izhod iz krize, za katero še nihče ne ve, kako dolgo bo trajala in kakšne bodo njene posledice. Vsekakor pa je dobro pripraviti nekaj različnih scenarijev in za vsakega od njih postaviti okvirni načrt ukrepov za vračanje v normalno stanje, ali pa v povsem nov način poslovanja, s katerim bo podjetje iz krize izšlo še močnejše in uspešnejše.

  Pri vseh teh korakih so ključnega pomena informacije, zato je zelo pomembno, da smo dobro obveščeni. Jasno in transparentno komuniciranje mora biti zagotovljeno v celotnem krogu, ki poteka od predstavnikov državnih in civilnih inštitucij do izvajalcev računovodskih storitev in naših strank.
  V ZRS budno spremljamo vladne ukrepe in se trudimo dobro obveščati naše člane ter se hitro odzivati na vse morebitne nejasnosti. S svojim znanjem in izkušnjami lahko veliko prispevamo k oblikovanju zakonodaje, ki bo čim bolj učinkovito naslavljala težave s katerimi se sooča gospodarstvo v tem času in kolikor je možno ublažila njihove posledice. Zavedati se moramo, da bomo krizo lažje prebrodili z doslednim upoštevanjem ukrepov za zajezitev virusa, s solidarnostjo pa bomo iz nje prišli močnejši in bolj povezani. 

  Fotogalerija

   

  Arhivi