Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

  Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli2.500 vavčerskih projektov za leto 2021!

  Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti30.000 EUR na leto.

  Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra.
  Vavčerji so ponovno dostopni in objavljeni preko javnih pozivov na spletni strani SPSa
  SPS je danes, 12.02.2021, v Uradnem listu RS št 21/2021 in na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) objavil skupaj 13 vavčerskih pozivov, in sicer:
  Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev.
  Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):
  • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
  • Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.).
  • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
  • Podjetje ne sme biti v težavah ( v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
  • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
  • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
  • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.
  *Specifični pogoji za posamezen vavčer pa so definirani v vsakemu javnemu pozivu za vsak vavčer posebej, zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.
  Postopek pridobitve vavčerjev je enostaven, hiter in brez stroškov:
  Za vsak vavčer je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javni poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi:https://eportal.podjetniskisklad.si/.
  Brezplačna pomoč pri pripravi vloge:
  Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah.

  Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani:https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino Lokacije, SPIRIT Slovenija).
  Za vse dodatne informacije glede vavčerjev pa lahko kadarkoli pišete tudi direktno na SPS na elektronski naslovvavcer@podjetniskisklad.si.Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

  Hkrati pa predlagamo, da se prijavite za prejemanje e-novic SPS, da boste pravočasno obveščeni o vseh spodbudah, ki so oz. bodo na voljo.

  Vir: Slovenski podjetniški sklad >>

  Fotogalerija

   

  Arhivi