Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: ZZZS: Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

  ZZZS obvešča stranke, da 15. 6. 2021 preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/2021; v nadaljevanju: Odlok), ki je določal začasne ukrepe za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, ki posegajo v določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP).

  Z dnem 16. 6. 2021 tako ponovno veljajo pravila ZUP glede dela in določanja organov v upravnih zadevah, ki se nanašajo na uradne ure, vlaganje vlog, vročanje, vpogled v spis, tek rokov, ustne obravnave itd. Če bo stranka vlogo vložila po navadni elektronski pošti, bo ZZZS v primeru dvoma, ali je vlogo res poslal tisti, ki je naveden kot vložnik, lahko v skladu s tretjim odstavkom 67. člena ZUP zahteval, da stranka tako prejeto vlogo potrdi s pisno potrditvijo.

  ZZZS z namenom zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja strankam še naprej nudi možnost predhodne najave tako, da se lahko stranke v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge.

   

  Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije >>

  Fotogalerija

   

  Arhivi