Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: SPS: Za VZHODNO kohezijsko regijo dodatno na voljo še 1 mio EUR mikrokreditov iz Sklada skladov SID banke

  Dobrodošla informacija za vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, locirana v VZHODNI kohezijski regiji. Slovenski podjetniški sklad bo, za zapolnitev kvote, objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov.

  Podjetja bodo lahko, za omilitev posledic epidemije COVID – 19, najela mikrokredite v višini od 5.000 EUR  do maksimalno 25.000 EUR. Kredite bo možno najeti hitro, enostavno in pod zelo ugodnimi pogoji, brez stroškov odobritve. Slovenski podjetniški sklad načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev, skupno podprl okoli 40 projektov.

  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), načrtuje objavo novega razpisa v Uradnem listu RS št. 163/2021. Razpis z oznako P7-4 2021 COVID Mikrokrediti, bo razpisan iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

  Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije ter zagotavljanje hitrega in ugodnega financiranja, za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

  Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, bo le ta dostopen tudi pod zelo ugodnimi pogoji. Ti so izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

  Na razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja locirana v Vzhodni kohezijski regiji, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. Podjetja morajo imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.
  Dodatno pojasnilo:

  Sredstva v višini 1 mio EUR so na voljo zaradi odstopov posameznih kreditojemalcev od že sklenjenih kreditnih pogodb oz. neizvedenega črpanja že odobrenih kreditov iz razpisa P2020 - MIKROKREDITI in P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 in zadostujejo za 40-50 mikrokreditov, odvisno od višine zneskov.

  Sklad ocenjuje na podlagi večletnih izkušenj izvajanja javnih razpisov za mikrokredite, da je za odobritev 1.000.000,00 eurov mikrokreditov zadostuje že med 50 in 60 vlog.

  Vir: Slovenski podjetniški sklad >>


  Fotogalerija

   

  Arhivi