Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: SPS: Na voljo 87,45 milijonov EUR garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere in ostalimi ugodnimi pogoji

  Poleg COVID garancij (razpis P1 COVID 2022, objavljen 8. 4. 2022), ki so namenjene izključno podjetjem za omilitev posledic COVID -19 , Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisuje še klasične garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost poslovanja ter si omogočila konkurenčno uveljavljanje na trgu.

  Dobro uveljavljen produkt P1 plus, mikro, malim in srednje velikim podjetjem, s pomočjo garancije SPS-a omogoča lažjo in hitrejšo pridobitev bančnega kredita pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero.

  Razpis z oznako P1 plus 2022 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je SPS, danes 15. 4. 2022, objavil v Uradnem listu RS št. 52/2022 ter na svoji spletni strani.

  Skupno razpisanih 87,45 mio EUR garancij s subvencijo obrestne mere bo okrepilo okoli 350 projektov.

  Komu so garancije letos namenjene? 

  Garancije so tudi letos namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjene so tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

  Višina garancije

  Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

  Znižana obrestna mera

  Garancije SPS-a za podjetja predstavljajo ugodno zavarovanje bančnega kredita, hkrati pa bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35/0,60/0,85 %, odvisno od vrste garancije.

  Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina).

  Z izdajo garancije se:
  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja),
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita, do 10 let,

  strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,

  letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.

  Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2022 do 31.12.2023!
  PRIJAVNI ROKI:

  Vloge lahko podjetja oddajo izključno v elektronski obliki na ePortalu Slovenskega podjetniškega sklada vsakih 14 dni, in sicer: 15.5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10. in 15. 10. 2022.

  Z izdajo garancij SPS-a je podjetjem omogočeno:

  • konkurenčno uveljavljanje na trgu,
  • izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti,
  • izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest
  • spodbujanje zasebnih vlaganj ter

  krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

  Vir: Slovenski podjetniški sklad >>

  Fotogalerija

   

  Arhivi