Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  FURS: Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

  V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je FURS na testnem portalu eDavki objavila dokument REK-O obrazec za izplačila vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami, ki jih je mogoče testirati. Na novo je omogočeno testiranje naslednjih vrst dohodkov: 1089, 1098, 1101, 1113, 1141, 1110, 1095, 1022, 1109, 1112, 1118, 1143 in 5550. Hkrati je omogočeno testiranje oddaje REK obrazca na podlagi samoprijave in tudi predlaganje popravkov REK obrazcev.

  V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov so na testnem portalu eDavki dne 4. 2. 2022 objavili REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) in potem 25. 4. 2022 popravek. Trenutno je dokument dopolnjen z vsemi vrstami dohodkov, za katere je že omogočeno testiranje (navedene spodaj), pri čemer opozarjajo, da je navedeni dokument delovni osnutek.

  Na testnem portalu eDavki je objavljen REK-O obrazec za izplačila naslednjih vrst dohodkov z vgrajenimi predvidenimi kontrolami:

  1001

  Plača in nadomestila plače

  1003

  Jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč in povračila stroškov

  1089

  Dohodki iz delovnega razmerja – brez obračuna prispevkov za socialno varnost

  1090

  Regres

  1095

  Izplačilo dohodkov iz delovnega razmerja po sodni odločbi

  1098

  Izplačilo plač za daljše časovno obdobje

  1101

  Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi

  1107

  Dohodek na podlagi udeležbe v dobičku

  1110

  Nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov

  1143

  Dohodki, prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja

  1150

  Drugi dohodki iz delovnega razmerja

  1022

  Pavšal PIZ (vajeništvo, obvezna praksa)

  1109

  Plačilo prispevkov za tuje študente

  1112

  Rente iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja

  1113

  Rente iz ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov

  1118

  Drugi dohodki z delovnega razmerja in nadomestilo za izgubljeni dohodek (brez prispevkov )

  1141

  Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

  1144

  Dohodek za vodenje poslovnega subjekta

  5550

  Obračun PSV za delodajalce, ki niso plačniki davka

   

  Kot so nas že seznanili v novici Novi REK obrazec 1. septembra 2022 so v okviru prenove REK obrazcev poenostavili tudi oddajo REK-O obrazca v primeru samoprijave (vrsta dokumenta I, J in K), kar je prav tako možno testirati.

  Za testiranje je na voljo tudi popravljanje REK obrazcev. V okviru popravljanja predloženih podatkov se tako lahko popravljajo podatki na nivoju posameznega individualnega REK obrazca brez popravljanja zbirnega REK-O obrazca in predlaganja vseh ostalih iREK obrazcev, ki niso predmet popravka.

  REK-O obrazce za ostale vrste dohodkov bodo objavljali postopoma, o čemer vas bomo sproti obveščali. Morebitna vprašanja, predloge ali pripombe v zvezi z uveljavitvijo REK-O obrazca pošljite na naslov prenovarek.fu(at)gov.si.

  Kontrole na REK-O obrazcih

   

  Vir: Finančna uprava RS >>

  Fotogalerija

   

  Arhivi