Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: MGTŠ: Podajte mnenje na Slovenske računovodske standarde 2024

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prejelo prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k Slovenskim računovodskim standardom, ki bodo v uporabi od leta 2024 naprej. Preden podamo odločitev o soglasju, pozivamo zainteresirane osebe, da podajo svoje mnenje, ki ga lahko izrazijo vključno do 4. decembra 2023, in sicer preko elektronske pošte.

  Slovenske računovodske standarde (2024) je na predlog Komisije za slovenske računovodske standarde in po strokovni uskladitvi že sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. Komisija za slovenske računovodske standarde se je po vzoru Evropske komisije zaradi lažjega in prijaznejšega branja ter uporabe standardov odločila za nove standarde in ne za prenovo obstoječih. Temeljna pravila merjenja in vrednotenja gospodarskih kategorij se v novih Slovenskih računovodskih standardih (2024) niso spremenila.

  Novi Slovenski računovodski standardi (2024) so tako le nadgradnja veljavnih Slovenskih računovodskih standardov (2016) in Slovenskih računovodskih standardov (2019). Standardi vsebujejo usklajeno vsebinsko terminologijo z določbami aktualnih Mednarodnih računovodskih standardov oziroma Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) namreč določa da slovenski računovodski standardi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi.

   

  Doprinos novih standardov

   

  Komisija za slovenske računovodske standarde je sledila načelu, da so slovenski računovodski standardi namenjeni manjšim organizacijam z nezapletenimi poslovnimi dogodki. Slovenski računovodski standardi (2024) so tako prijaznejši do bralcev in sestavljavcev računovodskih izkazov, saj so v njih predpisane poenostavitve predvsem v zvezi z razkritji. Prav tako je na podlagi predlogov uporabnikov dodanih kar nekaj napotkov in dodatnih pojasnil, ki bodo sestavljavcem računovodskih izkazov olajšali vsakodnevno delo.

  Slovenski računovodski standardi (2024) so posledično krajši in prečiščeni nepotrebnih določb, hkrati pa poenostavljajo nekatera pravila merjenja in vrednotenja računovodskih opravil. Tako na primer dopuščajo možnost, da se lahko mikro in majhne družbe odločijo, da ne bodo obračunavale odloženih terjatev in obveznosti za davek, rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi ter pravic do uporabe v zvezi z najetimi sredstvi.

  S Slovenskimi računovodskimi standardi (2024) so rešene tudi težave, ki so se pojavile v praksi. Takšne so na primer sedaj jasno zapisne določbe:

  • o predstavitveni valuti,
  • preračunih poslovnih dogodkov v tuji valuti, ko ni aktualnega tečaja Evropske centralne banke (na primer ruski rubelj),
  • in poenostavljenih pravilih ravnanja, ko organizacija izpolni pogoje za prerazvrstitev v višji oziroma nižji velikostni razred.

  Postopek sprejema novih standardov

  ZGD-1 v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o vodenju računov določijo slovenski računovodski standardi in pojasnila slovenskih računovodskih standardov. Te sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočiti zainteresiranim osebam, da podajo mnenje, zato vabimo zainteresirane osebe, da podajo mnenje k Slovenskim računovodskim standardom (2024) na elektronski naslov ministrstva do 4. decembra 2023.

   

  Slovenski računovodski standardi (2024) >>  Vir: MGTŠ >>

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi