Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Ukinitev javnega prevoza v povezavi z višjo silo

  S 16. 11. 2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.
  S tem odlokom se je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepovedalo izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov.
  Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.

  Z ukinitvijo javnega prevoza je nekaterim delavcem onemogočen prihod na delo, kar se lahko smatra kot nezmožnost prihoda na delo zaradi višje sile (če so izpolnjeni vsi elementi višje sile).  
  V zvezi z okoliščino višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza trenutno veljavna interventna zakonodaja ne določa posebne pravne podlage za opravičeno odsotnost z dela in posledično do nadomestila plače v tem primeru, zato je treba upoštevati splošen delovnopravni okvir v ZDR-1.
  V skladu z veljavno ureditvijo (ZDR-1) je delavec, ki je odsoten z dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza upravičen do nadomestila plače v višini 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače. To nadomestilo delodajalcu ne bo povrnjeno s strani proračuna RS.

  Več o tem si lahko preberete tudi na spletni strani MDDSZ:
  https://www.gov.si/novice/2020-11-17-ukinitev-javnega-prevoza-v-povezavi-z-visjo-silo/

  Gospodarska zbornica Slovenije je med svoje
  amandmaje k PKP6 uvrstila tudi predlog, da je okoliščina višje sile zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza vključena v interventno zakonodajo in se tako omogoči delodajalcem povračilo izplačanega nadomestila plače s strani proračuna RS.

  Fotogalerija

   

  Arhivi