Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Pomen pridobitve naziva 'Strokovni vodja računovodskega servisa'


  Kakovost storitev posameznih računovodskih servisov je lahko ključni dejavnik pri poslovni rasti in razvoju strank, zato je zelo pomembno, da znanje in usposobljenost zaposlenih ocenjuje tudi strokovna organizacija, kot je Zbornica računovodskih servisov (ZRS). Poklica za zdaj namreč ne moremo regulirati, zato se na trgu pojavlja tudi nekaj ponudnikov, ki nimajo zadovoljive izobrazbe in znanja, a so ravno zaradi tega konkurenčni z nizkimi cenami, ki škodijo celotni stroki. Nenehno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih je namreč strošek, ki se odraža v ceni storitev, čeprav se obrestuje z večjo varnostjo poslovanja in zadovoljstvom strank.

  Eden od načinov, da preverite svoje znanje, je opravljanje izpita za pridobitev naziva 'Strokovni vodja računovodskega servisa' pri Zbornici računovodskih servisov. Pogoj za pristop k izpitu je visokošolska izobrazba in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva ali najmanj tri leta na področju vodstvenih del v računovodstvu.

  Izpit opravljate v dveh delih: prvi del preverja teoretično znanje z uporabo računalniškega programa eTesting. Preizkus je sestavljen iz posameznih tematskih sklopov. Uspešno ga opravite, če pravilno odgovorite na več kot 50 % vprašanj iz vsakega tematskega sklopa in več kot 60 % vseh vprašanj skupaj. Na izpit se lahko pripravite s pomočjo spletne aplikacije JollyDeck, ki obsega več kot 250 strokovnih vprašanj. Učenje je poučno, zabavno in sodeč po odzivih uporabnikov tudi zelo učinkovito. Drugi del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Sestaviti mora računovodske izkaze: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube in davčni obračun.

  ZRS vam ob uspešno opravljenem izpitu izda certifikat 'Strokovni vodja računovodskega servisa', s katerim vam priznava primeren nivo znanja in vodstvene kompetence. Strankam boste z njim lahko dokazovali, da je poslovanje z vami varnejše, da jim bo vaše znanje v pomoč in da jim s svojimi storitvami zagotavljate višjo dodano vrednost. 

  Računovodski servisi, ki zaposlujejo vsaj enega certificiranega strokovnega vodjo, letno dokažejo dodatno izobraževanje svojih zaposlenih in imajo sklenjeno zavarovanje poklicne odgovornosti, se lahko vpišejo v naš Standard izvajalcev računovodskih storitev in Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije. Z njima želimo strankam olajšati izbiro kakovostnih ponudnikov računovodskih storitev in jim omogočiti čim bolj varno poslovanje. S tem skrbimo tudi za nivo znanja in ugled računovodske stroke.

  Z nazivom 'Strokovni vodja računovodskega servisa' se lahko vpišete v Register računovodske poklicne skupine kot 'certificiran računovodja specialist', ki ga je vzpostavil Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, da bi uveljavil na nacionalni ravni usklajena merila usposobljenosti, izboljšal delovne pogoje in okrepil poklicno etiko. 

  Izpitne roke za pridobitev certifikata ‘Strokovni vodja računovodskega servisa’ objavljamo na naši spletni strani, kjer boste našli tudi prijavnico. 

  Fotogalerija

   

  Arhivi