Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«, 24.11.2014

  Program za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZRS dne 7.5.2014.

  Način preverjanja in ocenjevanja znanja

  Izpit po programu za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« se opravlja pisno, z uporaba računalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

  Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut z enim 10 minutnim odmorom.

  • I. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).
  • II. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe in jih zavede v poslovne knjige. Sledi vnos odgovorov na vprašanja v aplikacijo e-testing v povezavi z opravljeno praktično nalogo.
  • Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60% vseh možnih točk iz petih tematskih sklopov skupaj in najmanj 50% iz vsakega posameznega sklopa.

  Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

  V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita, UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.


  Pogoji za pristop k izpitu

  Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ustrezna izobrazba
  • ustrezne delovne izkušnje

  Obvezne priloge ob prijavi:

  • overjena kopija diplome za dokazilo višješolske izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje
   (šteje se najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj deset let delovnih izkušenj na področju računovodstva)

   ali

  • overjena kopija diplome za dokazilo visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje 
   (šteje se najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva)


  Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki uspešno opravi izpit certifikat, s katerim mu podeli naziv »strokovni vodja računovodskega servisa«.

  S certifikatom dokazujete:
  - svoje znanje in kompetence
  - usposobljenost strankam in delodajalcu
  - zavezanost k zadovoljstvu strank
  - nudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjo
  - v kombinaciji z letnim dokazovanjem dodatnega izobraževanja in zavarovanjem poklicne odgovornosti dobite možnost za vpis v Katalog računovodskih servisov


  Cena izpita: 195
  ,00 EUR (+ 22% DDV)

  Izpit bo potekal 24.11.2014 od 12.00 do 15.30. ure v Ljubljani.
  Prijave na izpit sprejemamo
  do 12.11.2014 oziroma do zasedbe mest.


  Kandidati pošljejo
  prijavnico v prilogi (na predpisanem obrazcu) in obvezne priloge na naslov:
  GZS - Zbornica računovodskih servisov
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

  Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila ter času in kraju izvedbe izpita.

  Dodatne informacije:
  Strokovna služba ZRS
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi