Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Delavnica: Izvajanje ZPPDFT v praksi, Kranj, 10.11.2011 - ODPOVEDANA

   Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z 
  Območno zbornico za Gorenjsko, Kranj
  organizira delavnico

  Izvajanje ZPPDFT v praksi
  v četrtek, 10. november 2011
  od 12.00 do 16.00 ure
  na Območni zbornici za Gorenjsko, Kranj, Bleiweisova 16, 4000 Kranj.

  Računovodski servisi morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

  Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:

  • izvajanje ukrepov za prepoznavanje stranke (pregled stranke),
  • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
  • imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
  • skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog,
  • priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
  • druge naloge.

  Namen posveta:
  Decembra 2010 je Urad za preprečevanje denarja (UPPD) v sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov pripravil Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev ( v nadaljevanju Smernice). UPPD v letošnjem letu že preverja oz. poziva računovodske servise, da predložijo podatke kako kot zavezanci spoštujejo ZPPDFT. S pridobljenim znanjem boste tudi povečali varnost vašega poslovanja.

  Na delavnici si boste pridobili znanja o uporabi Smernic v praksi. Kazni za nespoštovanje ZPPDFT so visoke, zato vas vabimo, da se seznanite s problematiko izvajanja ZPPDFT.

  Program posveta: 

  • kratek pregled Smernic
  • pregled stranke v praksi
  • priprava analize tveganja – segmentacija strank
  • obrazec za imenovanje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca
  • priprava akta o izvajanju notranje kontrole po ZPPDFT
  • letni načrt izobraževanja zaposlenih
  • pregled indikatorjev in uporaba v praksi
  • obveznost poročanja Uradu
  • razprava.

  Od udeležencev se pričakuje, da se bodo pred seznanili z vsebino smernic.

   

  Da bi zagotovili čim več odgovorov že vnaprej, vas prosimo, da pred posvetom sporočite vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem ZPPDFT in sprejetih smernic.

   

   
  Izvajalci: Valentina Erznožnik, vodja računovodskega servisa Saldo plus d.o.o. in podpredsednica ZRS. Vodja delovne skupine ZRS, ki je v sodelovanju z UPPD sodelovala pri pripravi Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

  Trajanje:
  12.00 - 16.00

  Kotizacija:

  • člani GZS: 79,00 € + 20% DDV
   (člani GZS imajo 36,8 % popusta na ceno 125,00 € + 20% DDV za nečlane)
  • nečlani: 125,00 € + 20% DDV

   

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na delavnici priznata 2 točki.

   

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:
   • GZS - ZRS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi