Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Podpisana Izjava o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi


  S ciljem izboljšanja plačilne discipline v državi, ki se je še posebej poslabšala v času finančne in gospodarske krize, so Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 23.06.2010 podpisali skupno Izjavo o spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi.
   
  Izjavo sta podprla tudi nekdanji minister za gospodarstvo, dr. Matej Lahovnik, in minister za finance, dr. Franc Križanič.
   


  Namen podpisnikov izjave je:

  • poslovne subjekte zasebnega in javnega sektorja  
   - spodbujati k spoštovanju pogodbeno dogovorjenih rokov plačil in drugih dogovorjenih pogodbenih obveznosti;
   - seznanjati z možnostmi poravnave medsebojnih obveznosti z večstranskim pobotanjem (skladno s splošnimi pravili obligacijskega prava in drugimi predpisi), ki je tem bolj uspešno, čim več dolžnikov je hkrati vključeno v organiziran večstranski pobot; 
   - obveščati o sodelovanju v enkrat mesečno organiziranem večstranskem pobotanju medsebojnih obveznosti, ki ga zagotavlja AJPES prek svojih 12 izpostav po vsej državi s storitvijo ePOBOT AJPES, ne da bi s tem vplivali na njihovo dosedanje ali dodatno sodelovanje v izvajanju istovrstnih storitev drugih ponudnikov na trgu, ter  
  • spremljati razpoložljive podatke oziroma informacije o plačilni disciplini v državi ter na podlagi le-teh predlagali dobro prakso in potrebne ukrepe pristojnim državnim organom.

  Če z AJPES še nimate sklenjene Pogodbe o izvajanju večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti, vas vabimo, da to čimprej storite. Za vključevanje v ePOBOT AJPES je potrebno izpolniti tudi vlogo, ki jo boste v bodoče lahko posredovali  v elektronski obliki prek spletnega portala AJPES ( o tem vas bomo obvestili v rubriki Aktualno).
   

  Zbornica računovodskih servisov podpira izjavo za spodbujanje večjega spoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov plačil in drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti.

  Večstranski ePOBOT AJPES na elektronski način bo potekal 1.9.2010. Prijave sprejemajo od 25.8. naprej.

  Oglejte si tudi Likviden.si - spletni portal Gospodarske zbornice Slovenije z informacijami v zvezi z načini in postopki učinkovite izterjave, o prisilni izvršbi, večstranskem pobotu, prijavi terjatev v postopku prisilne poravnave in stečaja.
   


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi