Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Ustanovljena Sekcija računovodskih servisov Posavja

  V torek, 8. januarja 2008 je bila ustanovljena Sekcija računovodskih servisov Posavja (SRSP) pod okriljem Območne gospodarske zbornice Posavje. Na ustanovni skupščini sekcije je sodelovalo 13 predstavnikov računovodskih servisov iz Posavja, ki so prepoznali potrebo po povezovanju, medsebojnem sodelovanju in združevanju v smislu zagotavljanja prepoznavnosti kvalitetnih računovodskih servisov, finančnih, davčnih in podjetniških svetovalcev v Posavju. Na srečanju sta podporo novoustanovljeni sekciji izrazila tudi predstavnika Združenja računovodskih servisov (ZRS) pri Gospodarski zbornici Slovenije, Aleksander Štefanac, predsednik in Polonca Podgoršek, direktorica ZRS.

  Na prvem srečanju je bil izvoljen Upravni odbor sekcije v sestavi:

  Aleksander Vegelj, T&T AOP d.o.o. Krško, predsednik
  Mojca Lovše, Servis »Lovše« - Lovše Mojca s.p., Brežice, članica
  Milena Krošelj, KIN.SI d.o.o., Sevnica, članica

  Sprejete so bile tudi osnovne smernice za program dela, ki bo usmerjen predvsem v  nudenje strokovne pomoči članom z organizacijo usposabljanj in izobraževanj ter  medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem med člani. Pomemben cilj, ki so si ga zastavili je promocija dejavnosti, preprečevanje nelojalne konkurence in oblikovanje skupne politike cen storitev. Poseben poudarek je bil dan tudi sodelovanju z Združenjem računovodskih servisov pri GZS in drugimi sorodnimi združenji doma in v tujini.

  V okviru sodelovanja z ZRS bodo v letu 2008 v skupni organizaciji pripravljena 4 usposabljanja, prvi seminar bo na temo Davčni obračun in letno poročilo za leto 2007 v sredo, 23.1.2008 na GZS OZ Posavje, Krško.

  Člani sekcije so dogovorili tudi redna mesečna srečanja in sicer vsak prvi torek v mesecu ob 15. uri na GZS OZ Posavje, Krško, Bohoričeva 9.

  Območna gospodarska zbornica Posavje bo sekciji za njeno delovanje nudila prostor, administrativno in organizacijsko podporo. Članstvo v sekciji za člane GZS OZ Posavje ne bo predstavljano dodatnih finančnih obveznosti, saj sekcija deluje v okviru planiranih aktivnosti in obstoječe članarine Območne gospodarske zbornice Posavje.

  Informacije:
  GZS OZ Posavje, Krško, Aleksandra Ilić, tel.št.: 07/490 10 60, 
  e-naslov: aleksandra.ilic@gzs.si


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi