Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Program seminarjev in delavnic Združenja računovodskih servisov - 2003


   

  Datum in ura

  Naslov

  Izvajalec

  Lokacija


  JANUAR

  21. januar, 2003
  9.00 - 13.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  MARIBOR
  Območna gospodarska zbornica Maribor,
  Ul. Talcev 24

  28. januar, 2003
  9.00 - 13.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  LJUBLJANA
  GZS,
  Dimičeva 13,
  dvorana A

  29. januar, 2003
  9.00 - 13.00
   

  delavnica
  DDV - Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju zakona o DDV

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  dvorana C


  FEBRUAR

  4. februar, 2003
  9.00 - 13.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  CELJE
  Celjski sejem,
  Dečkova 3
  dvorana Celjanka

  4. februar, 2003
  15.00 - 19.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  VELENJE
  Hotel Paka,
  Rudarska 1

  Informacije in prijave:
  GZS - OZ Velenje
  Tel: 03/ 8984 202

  11. februar, 2003
  9.00-13.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  KOPER
  Gledališča Koper,
  Verdijeva 13
  Mala gledališka dvorana

  13. februar, 2003
  9.00-13.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  NOVA GORICA
  Mestna občina Nova Gorica,
  Trg Edvarda Kardelja 1
  Velika dvorana

  14. februar, 2003
  9.00-13.00

  seminar
  Slovenski računovodski standard - SRS 39 in ostale novosti pri vodenju poslovnih knjig v letu 2003
  Milica Gostiša, vodja službe za gospodarski sistem pri OZS

  GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  dvorana C

  18. februar, 2003
  9.00-13.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  NOVO MESTO
  Zavarovalnica Tilia d.d., Seidlova 5
  Velika sejna soba

  20. februar, 2003
  9.00-13.00

  delavnica
  Obračunavanje DDV pri opravljanju finančnih storitev

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  dvorana C

  25. februar, 2003
  9.00-13.00

  delavnica
  Letno poročilo 2002

  Maja Bohorič, Simič & Partnerji d.o.o.
  Predstavniki AJPES

  LJUBLJANA
  GZS,
  Dimičeva 13,
  dvorana C


  MAREC

  4. marec, 2003
  9.00-13.00

  delavnica
  DDV - Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju zakona o DDV

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  MARIBOR
  Območna gospodarska zbornica Maribor,
  Ul. Talcev 24
  Konferenčna dvorana


  APRIL

  10. april, 2003
  9.00 - 14.00
  seminar
  Delovna razmerja po novem ZDR
  Svetko Praštalo, Empiris d.o.o.

  GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  dvorana C

  24. april, 2003
  9.00-14.00

  seminar
  Združenja za poslovanje z nepremičninami
  Prevrednotevanje nepremičnin, strojev in opreme
  Roman Zidarn,
  KD P&S Investicijsko in poslovno svetovanje
  Janez Kratnar,
  Dominus d.o.o.
  Slavko Stošicki,
  Samps d.o.o.
  GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  učilnica D

  24. april, 2003
  14.00-18.00

  delavnica
  Aktualna problematika s področja DDV

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  CELJE
  Območna gospodarska zbornica Celje, 
  Ljubljanska cesta 14


  MAJ

  13. maj 2003
  9.00-13.00
  Okrogla miza / Predstavitev projekta
  Preoblikovanje s.p. v d.o.o.
    GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  dvorana B
  14. maj 2003
  9.00-13.00
  Seminar
  Prevrednotovanje ekonomskih kategorij v računovodskih razvidih
  Marija Ravnik,
  Konto Ravnik d.o.o.
  GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  dvorana C


  JUNIJ

  6. junij 2003 3. Športne igre ZRS   Teniški center Otočec


  SEPTEMBER

  16. september, 2003
  9.00-13.00
  seminar
  Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  LJUBLJANA
  GZS,
  Dimičeva 13, Ljubljana
  dvorana A

  18. september, 2003
  9.00-13.00

  seminar
  Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  NOVA GORICA
  Mestna občina Nova Gorica
  Trg Edvarda Kardelja 1
  velika dvorana

  23. september, 2003
  9.00-13.00
  seminar
  Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  CELJE
  Celjski sejem,
  Dečkova 3
  Dvorana Celjanka

  25. september, 2003
  9.00-13.00

  seminar
  Spremembe in dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo

  Andrej Šircelj, Šircelj Consulting d.o.o.

  MARIBOR
  Območna gospodarska zbornica Maribor,
  Ul. talcev 24


  OKTOBER

  13.-14. oktober 2003 5. Kongres računovodskih servisov   GH Emona, Portorož


  NOVEMBER


  DECEMBER

  Fotogalerija

   

  Arhivi