Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: 5. Kongres računovodskih servisov

  5.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

  13. in 14. oktober 2003, GH Emona, Portorož

  Letošnji Kongres računovodskih servisov, že peti po vrsti, je potekal v znamenju vstopa Slovenije v Evropsko unijo in s tem povezanimi pričakovanji, novimi možnostmi pa tudi nevarnostmi, ki jih Evropa prinaša računovodskim servisom.

  O spodbudah za dvig konkurenčne sposobnosti malega gospodarstva ob vstopu Slovenije EU je udeležence seznanil predstavnik ministrstva za gospodarstvo. Izredno zanimivo je razmerje med pravom EU in slovenskim nacionalnim pravom predstavil dr. Peter Grilc.

  Peter Poulsen, generalni sekretar Evropske zveze računovodij in revizorjev za mala in srednje velika podjetja (European Federation of Accountants and Auditors for SMEs), je spregovoril o vlogi tega združenja v evropskem prostoru s poudarkom na zastopanju interesov računovodij in revizorjev pri Evropski komisiji. V nadaljevanju so nacionalne izkušnje na področju opravljanja dejavnosti vodenja poslovnih knjig za zunanje uporabnike izmenjali dr. Mihael Knaus za Avstrijo, za Italijo Vojko Kocjančič iz Slovenskega deželnega gospodarskega združenja in Peter Poulsen za Dansko. Mag. Robert Horvat pa je na podlagi izdelane raziskave podal ugotovitve o razvitosti, značilnostih in pričakovanjih računovodskih servisov v Sloveniji.

  Kongres je razpravljal tudi o problematiki večkratnega računovodskega poročanja in pomanjkljivostih sistema obveznih in prostovoljnih javnih razkritij računovodskih podatkov.

  Ob koncu so udeleženci z zanimanjem prisluhnili še predstavnicam ministrstva za finance o novostih pri obdavčitvi z davkom na dodano vrednost in sistemom izmenjave podatkov na področju DDV ob vstopu Slovenije v EU ter davčni reformi, ki jo je predstavila državna sekretarka Milojka Kolar.

  Kongres je sprejel tudi sklepe, ki predstavljajo izhodišča za delo Združenja računovodskih servisov v prihodnjem letu.

  Fotogalerija 5. Kongresa računovodskih servisov

  Fotogalerija

   

  Arhivi