Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar v Ljubljani: Davčni obračun in letno poročilo za leto 2007 s poudarkom na spremembah pri določanju davčne osnove


  Združenje računovodskih servisov v sodelovanju z Območno zbornico Ljubljana
  tudi letos za svoje člane organizira
  seminar

  DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2007 S POUDARKOM NA SPREMEMBAH PRI DOLOČANJU DAVČNE OSNOVE
  v ponedeljek, 11. februarja 2008
  od 9.00 do 12.30 ure
  v dvorani A, Dimičeva 13, Ljubljana.

  Na seminarju bodo posebej izpostavljene novosti, ki veljajo za sestavljanje davčnega obračuna za leto 2007, udeležencem pa bosta podrobno predstavljena tudi nova obrazca za davčni obračun pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Vsebina

  1. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN LETNO POROČILO ZA MAJHNE GOSPODARSKE DRUŽBE

  • Spremembe ZDDPO-2, veljavne od 1.1.2007
  • Ugotavljanje davčne osnove
  • Novosti v zvezi s poslovanjem med povezanimi osebami, izjeme za rezidente, obresti
  • Rezervacije
  • Prevrednotenje terjatev in obravnava drugih prevrednotenj
  • Obravnava prihodkov
  • Nepriznani in delno priznani odhodki
  • Davčne olajšave za leto 2007 s poudarkom na olajšavi za raziskave in razvoj
  • Podroben pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

  2. Letno poročilo

  • Pregled aktivnosti v zvezi s pripravo letnega poročila na podlagi določil  ZGD-1
  • Računovodsko poročilo (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in pojasnila k izkazom)
  • Javna objava

  3. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti

  • Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
  • Obravnava transakcij med dejavnostjo in gospodinjstvom
  • Davčne olajšave v letu 2007, novosti glede uveljavljanja olajšav v davčnem obračunu v skladu z ZDoh-2
  • Podroben pregled predpisanega obrazca za davčni obračun

  Strokovna izvajalka
  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka, ki že vrsto let predava in svetuje na področju davkov in računovodskih predpisov, povezanih z davčnim področjem.

  Kotizacija

  • člani ZRS in OZ Ljubljana: 79,00 € + 20% DDV
   (člani GZS in OZ imajo 36,8 % popusta na ceno 125,00 € + 20% DDV za nečlane)
  • nečlani: 125,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.
  Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 2210 - vaša matična številka

  Informacije
  Tajništvo Združenja računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • GZS - Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana
  • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi