Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: eVročanje odločb o odmeri NUSZ in odmeri davka na vodna plovila

  Pravnim osebam je Finančna uprava RS začela elektronsko vročati odločbe o odmeri NUSZ in odločbe o odmeri davka na vodna plovila.

  Finančna uprava RS je začela preko portala eDavki pošiljati odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za pravne osebe. Od 9. maja 2016 dalje bo Finančna uprava RS začela preko portala eDavki pošiljati tudi odločbe o odmeri davka na vodna plovila za pravne osebe. Podjetja in podjetnike posebej pozivamo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov. Če so elektronski naslov doslej že sporočili za namene eOpominjanja ali eVročanja, jim ga ponovno ni treba sporočati.  Finančna uprava namreč opomine vroča elektronsko od 1. septembra 2014 dalje, obvestila o izvršenih pobotih pa od 1. januarja 2015 dalje.

  Pravna podlaga za eVročanje je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku. Dokumente, za katere Finančna uprava še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki. V naslednjih mesecih bomo javnost sproti obveščali, katere dokumente bo Finančna uprava RS vključevala v sistem eVročanja, kar pomeni, da jih bo vročala zgolj elektronsko.

  eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve). Vsi dokumenti, ki se vročajo elektronsko, se bodo na portal eDavki vročali z osebno vročitvijo.

  Zavezancem svetujemo, da za namen dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki, čim prej uredijo podatke o prejemnikih elektronske pošte. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, saj zavezanec v teh primerih ne more sam prevzeti dokumenta.

  Zavezanci lahko za vročanje dokumentov v eDavkih določijo pooblaščenca. Preko obrazca  na eDavkih se lahko določi splošnega pooblaščenca (za vse dokumente, ki bodo zavezancu posredovani s strani Finančne uprave RS), pooblaščenca za posamezne skupine in podskupine davkov oziroma postopkov ter tudi za posamezno konkretno zadevo. Finančna uprava sicer že razpolaga s podatki o pooblaščencih, vendar ugotavljamo, da so neažurni, zato morajo zavezanci ustreznost pooblastil preveriti. Pooblastila lahko preverijo v eDavkih, v meniju profila zavezanca v izbiri »Pooblastila« >> »Vročanje«, kjer je na voljo pregled vlog kot pooblastitelj in kot pooblaščenec.

  Podrobnejše informacije v zvezi s tem so objavljene na spletni strani: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/.

  Odnosi z javnostmi,

  Finančna uprava RS


  Preberite tudi dodatno pojasnilo v zvezi z vročanjem in prevzemanjem odločb NUSZ v portalu eDavki.

  Fotogalerija

   

  Arhivi