Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Dodatno pojasnilo v zvezi z vročanjem in prevzemanjem odločb NUSZ v portalu eDavki


  Pomembno obvestilo glede prevzema odločb

  Finančna uprava RS (FURS) je 6. maja 2016 začela z elektronskim vročanjem odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) pravnim osebam preko portala eDavki, in sicer za zavezance iz območja določenih občin (seznam objavljamo spodaj). Jutri, 11. maja 2016, bo FURS začela tudi z elektronskim vročanjem odločb o odmeri davka na vodna plovila pravnim osebam. 

  Prevzem odločb lahko izvedejo le zavezanci, ki uporabljajo digitalno potrdilo. Ker pa veliko zavezancev pri poslovanju s Finančno upravo ne uporablja digitalnega potrdila, za potrebe elektronskega poslovanja določijo pooblaščence za vlaganje dokumentov (najpogosteje računovodske servise). Če ti pooblaščenci za vlaganje dokumentov ne nastopajo tudi v vlogi pooblaščencev za vročanje ali nimajo urejenih ustreznih pravic v sistemu eDavki (eVrocanje-OsDok - Osebni dokument), odločb ne morejo prevzeti. 

  Ker je odločbe o odmeri NUSZ z elektronskim vročanjem prejelo večje število zavezancev, ki nimajo lastnega digitalnega potrdila niti organu niso sporočili pooblaščenca za vročanje, bo Finančna uprava zavezancem, ki sami ali preko pooblaščenca za vročanje ne morejo prevzeti odločb o odmeri NUSZ, omogočila pregled odločb. Pregled bo omogočen na način, da bodo tudi pooblaščenci za vlaganje dokumentov ob ustrezno dodeljenih pravicah (eVrocanje-OsDok - Osebni dokument) v sistemu eDavki prevzeli te odločbe. V teh primerih se bo štelo, da so bile odločbe vročene 15 dan od dneva, ko so bile odločbe (ter obvestilo, da je zavezanec prejel dokument) vložene v sistem eDavki. Glede na to, da so bile odločbe vložene v sistem eDavki 6. 5. 2016, se bo torej štelo, da je bila vročitev s tako imenovano fikcijo, opravljena dne 21. 5. 2016. Z naslednjim dnem bodo začeli teči roki za izpolnitev obveznosti ter rok za pritožbo. Tisti zavezanci, ki imajo digitalno potrdilo, pa morajo odločbe prevzeti s podpisom elektronske vročilnice in z dnem podpisa elektronske vročilnice se šteje odločba za vročeno. Če odločbe ne bodo prevzeli, se bo tudi za te štela fikcija vročitve z dnem 21. 5. 2016, zavezanci pa jih bodo po tem datumu lahko videli tudi brez podpisa vročilnice.

  Vse zavezance, ki doslej še niso pooblaščencem za vlaganje dokumentov (računovodski servisi) v sistemu eDavki dodelili ustreznih pravic za pregled dokumentov iz področja eVročanje, vabimo, da nemudoma izvedejo ustrezne postopke zunanjega pooblaščanja. 

  Več informacij tukaj.

  Seznam občin, za katere so bile odločbe NUSZ dne 6. 5. 2016 poslane v elektronsko vročanje:

  • Podčetrtek
  • Radeče
  • Rogatec
  • Zreče
  • Braslovče
  • Vransko
  • Osilnica
  • Izola-Isola
  • Ankaran
  • Ljubljana
  • Bloke
  • Novo mesto
  • Semič
  • Juršinci
  • Podlehnik
  • Dravograd
  • Mislinja
  • Podvelka
  • Prevalje

  Preberite tudi: eVročanje odločb o odmeri NUSZ in odmeri davka na vodna plovila.

  Fotogalerija

   

  Arhivi